Från invandrare till kommuninvånare -arbete och delaktighet för alla

 

Projektet Från invandrare till kommuninvånare

 

Ett gemensamt österbottniskt utvecklingsprojekt

Från invandrare till kommuninvånare är en regional samarbets- och utvecklingsprocess som främjar invandrarnas sysselsättning och delaktighet.

Sakkunnigstöd fås från Länsstyrelsen i Skåne i Sverige som har utvecklat en omfattande samverkansmodell till stöd för integration. Modellen tillämpas delvis i projektet Från invandrare till kommuninvånare. Det två-åriga projektet (2012–2013) leds av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Projektet stöds av Europeiska socialfonden (ESF).

Invandringens ekonomiska effekter är märkbara

Utan invandrarnas arbetsinsats skulle Österbottens bruttonationalprodukt (BNP) sjunka med 1,5–1,7 procent, dvs. cirka 100 miljoner euro på lång sikt. Detta skulle minska regionens sysselsättning med 1400–1600 årsverken.

Källa: Kaarina Reini. Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rapport 12/2012.