Publikationer

Invandrares sysselsättning och delaktihet för välfärden i Österbotten - det regionala samarbetets möjligheter och utmaningar. Öppning av seminariet 23.10.2013 Irina Nori, Österbottens förbund

Brukarmakt - i teori och pratik. Martin Börjeson, Linköping Universitet; Magnus Karlsson, Erstasköndals högskola i Vasa 23.10.2013

Migration och hälsa -MILSA. Migrationens relation till hälsa -integrerat hälsoperspektiv - en förutsättning till flygtingars etablering och delaktighet. Katarina Carlzén, Länsstyrelsen i Skåne  i Vasa 23 okt 2013

Maahanmuuttajien kotouttamista tukeva alueellinen yhteistyö ja aiesopimus työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi Pohjanmaalla 2013-2016. Marjo Hannu-Jama, Institut för hälsa och välfärd, Vasa regionenhet. Vasa 23.10.2013

Kehittäjäverkosto aluekehityksen ja elinvoimaisuuden menestystekijänä. Reetakaisa Pakisjärvi, Vaasan yliopisto, Vasa 23.10.2013

Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle. Kaarina Reini, Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä BoWer, Vasa 23.10.2013

Öppning av temat sysselsättning. Hanna Auronen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, Vasa 24.10.2013

Yalla Trappan. Ett kvinnokooperativ som drivs den ideella föreningen Yalla Trappan. Arbetsintegrerande socialt företag. För ett socialt hållbart samhälle. Christina Siesjö från Malmö i Vasa 23 okt 2013

Hur kan man utnyttja invandrares kunnande - erfarenheter från Stockholms län. Sam Yildirim, Länsstyrelsen i Stockholm i Vasa 24 okt 2913

Optimax-projekt. Livshantering i Maxi-undervisning. Markus Henriksson, Optima, Jakobstad. Vasa 24.10 2013Livshantering i OptiMax projekt.

Nätverk och handledare i OptiMax projektet. Lise-Lotte Seymour, Optima, Jakobstad. Vasa 24.10.2013

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä - esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka. Sannasirkku Autio, Vaasa-opisto 24.10.2013

Opintomatka Skooneen 7.-8.5.2013. Skoonesta mallia Pohjanmaan alueen kotouttamistyöhön ja aiesopimukseen. 
Toimitettu matkaraportti

Opintomatka Ruotsiin Malmö 7.-8.5.2013. Matkaraportti osallistujien omin sanoin.
Malmön matkaraportti alkuperäiset tekstit

Reini, Kaarina (2012) Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c2a081d0-c409-44d8-829b-757194bc7855

Herberts, Carolina (2012) Delaktighet och sysselsättning bland invandrare.
Kartläggning av nuläget »

Boriboun, Maarit (2013)
Maahanmuuttaja Suomessa ja Pohjanmaalla »

Boriboun, Maarit (2013)
Maahanmuuttajatyöntekijästä kilpailuetua »