för arbete?

Flyttar du till Finland för att arbeta, eller är du redan i landet och funderar på att skaffa ett arbete här?
Utlänningar som planerar att bo och arbeta i Finland måste i regel ha ett giltigt uppehållstillstånd. I det här avsnittet hittar du information om förutsättningarna för att få uppehållstillstånd, olika typer av uppehållstillstånd, registrering på magistraten, uppehållsrätt m.m.

De flesta uppehållstillstånden kan ansökas om i Enter Finland -servicen.

Om giltighetstiden för uppehållstillstånd och typer av tillstånd han du läsa här.

Hur ansöker man om första uppehållstillstånd på grund av arbete?

Första uppehållstillstånd på grund av arbete förutsätter att man redan har fått ett arbete i Finland. Mer information om uppehållstillstånd, samt blanketter fås på migrationsverkets hemsida.

Uppehållstillståndskort

När uppehållstillstånd är beviljat får man ett uppehållstillståndskort med vilket man kan bevisa att man har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Vilka uppgifter som finns på kortet och hur det ser ut läs på migrationsverkets hemsida.

Uppehållstillstånd på familjegrunder

Familjemedlemmar till en utländsk arbetstagare måste även skaffa uppehållstillstånd om de överväger att flytta till Finland. Läs mera om första uppehållstillstånd på familjegrunder på:
Migrationsverket

och
Suomi.fi

Fortsatt uppehållstillstånd

Första uppehållstillståndet beviljas oftast för ett år. Om man vill fortsätta jobba i Finland måste man i god tid, innan första uppehållstillståndet löper ut, ansöka om ett förnyat uppehållstillstånd. Läs mera om fortsatt uppehållstillstånd på migrationsverkets hemsida.

Permanent uppehållstillstånd

Efter oavbruten vistelse i Finland i 4 år har man rätt att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Mera information om permanent uppehållstillstånd samt blanketter finns på migrationsverkets hemsida.

Uppehållsrätt

En EU-medborgare som uppehåller sig längre än tre månader i Finland behöver registrera sin uppehållsrätt. Mer information om registreringen av uppehållsrätt för EU-medborgare kan man läsa om på migrationsverkets hemsidan.

Registrering av utlänningar

Utlänningar som flyttar till Finland registreras och får även en finländsk personbeteckning på magistraten i sin hemkommun. Pass och giltigt uppehållstillstånd måste tas med.

Var får man finsk personbeteckning?

Personbeteckning fås från magistraten. Anmäl dig hos magistraten på din hemort. Ta med ditt pass och ditt uppehållstillstånd. Är du gift behöver du dessutom ett äktenskapsintyg. Har du barn krävs deras födelseattester (båda dokumenten med apostille-stämpel).

Hur gör man en flyttanmälan?

Man måste komma ihåg att alltid göra en flyttanmälan då man flyttar permanent eller då man flyttar tillfälligt för över tre månader. Man kan göra flyttanmälan på nätet eller med blanketter som finns på posten eller hos magistraten.

Den finländska sociala tryggheten och sjukförsäkringen (FPA-kort)

Om man flyttar till Finland och räknas som fast bosatt i landet omfattas man av den finländska sociala tryggheten och kan få FPA:s förmåner. Man omfattas då även av sjukförsäkringen i Finland och kan få FPA-kort.

Främlingspass och resedokument

I vissa fall kan man i stället för ett nationellt pass få ett främlingspass eller ett resedokument för flyktingar.

Mera information om resedokument.

Medborgarskap

Man kan bli finsk medborgare genom bl.a. ansökan (vilket i de flesta fall gäller för utländska arbetare som har bott tillräckligt länge i Finland).

Medborgarskapsanmälan

För att uppfylla kraven för finskt medborgarskap: vilket vitsord och vilken kombination av delproven måste man ha i det allmänna språkprovet i finska eller svenska?

Språkkunskaper
Allmän språkexamen
Allmänna språkexamina - Utbildningsstyrelsen

Får man byta anställning (arbetsplats/arbetsgivare) då man har ett uppehållstillstånd för arbetstagare?

Migrationsverket 
Utlänningslag

Ansökan om uppehållstillstånd pga. arbete är under behandling. Kan man arbeta medan man väntar på beslutet?

Svaret på den här frågan och andra ofta ställda frågor om arbetstagarens uppehållstillstånd hittar du här.

Får jag arbeta om jag kommer till Finland som turist och utan uppehållstillstånd?

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd

Utlänningslag 79§  

Utbyte av ett utländskt körkort till ett finskt körkort:

Om man har ett körkort utfärdat i ett land som anslutit sig till Genève eller Wien vägtrafikkonventionerna, kan man byta körkortet utan att avlägga ny förarexamen.

Om jag blir arbetslös:

TE-tjänster
Integrationstjänster för invandrare
Nordiskt samarbete

Att hitta sitt eget fackförbund:

Facket.fi

Rådgivning för invandrare

FFC har en rådgivnings tjänst för invandrare om spelreglerna i arbetslivet.

Arbetslivets ABC (Finska):

Työelämään.fi

Om man är heltidspermitterad - vilka rättigheter och skyldigheter har man?

Työsuojelu.fi

Intjänar man semester under moderskapsledigheten?

Työsuojelu.fi

(7 § Tid som är likställd med arbetad tid)