som asylsökande?

En asylsökande är en person som söker beskydd och uppehållstillstånd utanför sitt eget land genom att lämna in en ansökan om asyl till ett specifikt land. En sökande som fått positivt beslut på sin ansökan får i sitt nya land flyktingstatus.

Inrikesministeriet

Information om asylsökningsprocessen

Kontaktinformation till förläggningar i Finland

Vasa mottagningscentral

Flyktingförläggningen i Oravais