Julkaisut

Monikulttuurinen osaaminen - kilpailuvaltti tulevaisuuden työnantajalle -koulutus Pietarsaaressa 12.11.2013. Ohjelma.

Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia Pohjanmaalle - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet. Invandrares sysselsättning och delaktihet för välfärden i Österbotten - det regionala samarbetets möjligheter och utmaningar. Avauspuheenvuoro / Öppning av seminariet 23.10.2013 Irina Nori, Pohjanmaan liitto/ Österbottens förbund

Asiakasvalta - teoriassa ja käytännössä. Brukarmakt - i teori och pratik. Martin Börjeson, Linköpingin yliopisto/Linköping Universitet; Magnus Karlsson, Erstasköndals korkeakoulu/Erstasköndals högskola i Vasa 23.10.2013

Migration och hälsa -MILSA. Migrationens relation till hälsa -integrerat hälsoperspektiv - en förutsättning till flygtingars etablering och delaktighet. Katarina Carlzén, Skoonen lääninhallitus/ Länsstyrelsen i Skåne  i Vasa 23 okt 2013

Maahanmuuttajien kotouttamista tukeva alueellinen yhteistyö ja aiesopimus työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi Pohjanmaalla 2013-2016. Marjo Hannu-Jama, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vaasan toimipiste. Vaasa 23.10.2013

Kehittäjäverkosto aluekehityksen ja elinvoimaisuuden menestystekijänä. Reetakaisa Pakisjärvi, Vaasan yliopisto, Vaasa 23.10.2013

Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle. Kaarina Reini, Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä BoWer, Vaasa 23.10.2013

Työllisyysteeman avaus. Öppning av temat sysselsättning. Hanna Auronen, Pohjanmaan ELY-keskus. Vaasa 24.10.2013

Yalla Trappan. Ett kvinnokooperativ som drivs den ideella föreningen Yalla Trappan. Arbetsintegrerande socialt företag. För ett socialt hållbart samhälle. Christina Siesjö från Malmö i Vasa 23 okt 2013

Miten hyödyntää tehokkaammin maahanmuuttajien osaamista - kokemuksia Tukholman läänistä. Hur kan man utnyttja invandrares kunnande - erfarenheter från Stockholms län. Sam Yildirim, Tukholman lääninhallitus/ Länsstyrelsen i Stockholm i Vasa 24 okt 2913

OptiMax hanke - Optima yhteistoiminta-alue: Elämänhallinta Maxi-opetuksessa. Optimax-projekt. Livshantering i Maxi-undervisning. Markus Henriksson, Optima, Pietarsaari/Jakobstad. Vasa 24.10 2013Elämänhallinta OptiMax hankkeessa. Livshantering i OptiMax projekt.

Verkostoituminen ja ohjaus OptiMax hankkeessa. Nätverk och handledare i OptiMax projektet. Lise-Lotte Seymour, Optima, Pietarsaari/Jakobstad. Vasa 24.10.2013

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä - esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka. Sannasirkku Autio, Vaasa-opisto 24.10.2013

Monikulttuurinen osaaminen - kilpailuvaltti tulevaisuuden työnantajalle - koulutus Vaasassa 18.9.2013. Ohjelma.

Opintomatka Skooneen 7.-8.5.2013. Skoonesta mallia Pohjanmaan alueen kotouttamistyöhön ja aiesopimukseen. 
Toimitettu matkaraportti

Opintomatka Ruotsiin Malmö 7.-8.5.2013. Matkaraportti osallistujien omin sanoin.
Malmön matkaraportti alkuperäiset tekstit

Reini, Kaarina (2012) Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c2a081d0-c409-44d8-829b-757194bc7855

Herberts, Carolina (2012) Delaktighet och sysselsättning bland invandrare.
Kartläggning av nuläget »

Boriboun, Maarit (2013)
Maahanmuuttaja Suomessa ja pohjanmaalla »

Boriboun, Maarit (2013)
Maahanmuuttajatyöntekijästä kilpailuetua »

Vetovoimainen Pohjanmaa -lehdistötiedote 23.10.2012

Maahanmuuttajien ääni kuuluviin. World Café Vaasassa 26.4.2012.  Raportti

The voice of immigrants. World Cafe in Vaasa 26.4.2012.  Report

SOLID YOUTH (ERF) Turunen, M (2014) Maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuissosiaalityön asiakkaina - osallisuuden uudet haasteet. Raportti

SOLID YOUTH (ERF) Lajunen, T (2014) Nuoret ja osallisuus. Hyvinvointiyhteiskunnan politiikkaohjelmat ja osallisuus - Palevlujärjestelmä ja ehkäisevä sosiaalityö nuorten osallisuutta tuottamassa. Raportti

SOLID YOUTH (ERF) - turvapaikanahakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin. Loppuraportti