Hankkeen ohjausryhmä ja kokousmuistiot

THL:n hallinnoimilla projekteilla Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi – ja Solid Voice – sekä Solid Youth (1.2.2013 alkaen) - hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä. Näin saadaan hankkeiden välinen yhteistyö ja synergiat hyödynnettyä tehokkaammin. Menettely on tarkoituksenmukainen myös ohjausryhmän edustajien näkökulmasta; kolmen erillisen ohjausryhmän sijaan asiat suunnitellaan ja päätetään yhdessä ohjausryhmässä.