Ofta frågat

Jag är finländsk medborgare och ska gifta mig med en utlänning. Vilket slags uppehållstillstånd behöver min make/maka? 

Vad kan man göra i Vasa på fritiden?
Det händer i Österbotten

Hör jag till det
finska socialskyddet?                                              

Hur får jag min utländska examen erkänd?                                

Vasa stads program för integrationsfrämjande för åren 2014-2017