Nyttiga länkar

Allmän information om Finland


 

 

 

 

 

 

Arbets- och näringsministeriets service i integration

 

 

 

 

 

In To Finland är ett serviceställe för utländska arbetstagare i Finland,
som upprätthålls av både FPA och Skatteförvaltningen.

 


 


Människohandel är ett brott. Det nationella hjälpsystemet till offer för 
människohandel kan assistera och ge råd för att hjälpa offer. 

 

Paperittomat -projektet för papperslösa erbjuder juridisk rådgivning 
(konfidentiellt och anonymt) gratis för papperslösa och personer som möter dem.


Myndigheter

Migrationsverket
Polisen

Magistraten

FPA
 
Arbets- och näringsbyrån

Skatteförvaltningen

Socialskydd och hälsovård

Infobanken 
FPA

Social- och hälsovårdsministeriet
 
Studenternas hälsovårdsstiftelse

Boende

Miljöministeriet
Studentbostäder (Engelska)

VOAS - studiebostadsstiftelsen i Vasa

Pikipruukki

Information om arbete i Finland

Jobba i Finland

 Guide för Arbets- och näringsbyråns nya invandrarkunder

 

EURES 
Arbetsmarknadsnyckeln
 
Immigrationsverket
 
FPA
 
Akademiska rekryteringstjänster
 
Oikotie (På finska)

Rekrytointi.com (På finska)
Välkommen till arbetslivet
 (STTK)
Arbetarskyddsförvaltningen
 
Staffpoint
 (finska, engelska)
Biisoni
 (finska)
Monster
 (finska)
Careerjet
 (finska)
Adecco
 (finska, engelska)
VMP

Företagande

Österbottens företagarförening 
Yrittäjät
Bli företagare i Finland
Finnvera

Patent- och registerstyrelsen
 
Tekes

Österbottens handelskammare

Vasaregionens Utveckling AB
 
Närpes företagarcenter Dynamo

Pensioner

Pensionsskyddscentralen 
Arbetspension.fi
 
FPA 

Posten

Itella Group

Studier och kurser

Studieinfo
Undervisnings- och kulturministeriet

Vasa högskolekonsortium

Finska på Internet

Utbildningsstyrelsen
Kolumbus.fi 
Oppitori
 
Suomen kielen kurssiportaali
 
Suomen materiaalit netissä
 
Keskusteluja KELAssa
 
Kirjakuja

Turun normaalikoulu S2
 
Treenataan
Finnish for fun (Reja)
YKI-testi
 
Sanapeli

Suomen kielen oppikirjat

Lexin
 
Makupalat Linkkikirjasto
 
KOTUS Kotimaisten kielten keskus

Sanakirja

Svenska på Internet

Utbildningsstyrelsen

EDU Svenska som andraspråk – Materialnav 
Digitala spåret

Swedish for fun (Reja)
 
Kreativ pedagogik Sfi-länkar
  
Studera svenska (länksamling)
 
Sfi-prov

Nätlexikon
 
Lexin animationstema
  
Folkbildningsnätet - Varför säger man så?

Läromedel i Svenska som andraspråk

Ordbok 
Gratis-Ordbok

Allmänna språkexaminas testpresentation

 

Universitet och högskolor i Finland

Vuxenutbildning

Annan utbildning
EduVakk - Vasa

Fackförbund
Facket.fi

Österbotten
Hem till Österbotten 


Vasa
Vasa stad  

Vasas invandrartjänster och integrationsprogram

Vasa flygplats   
Karta över Vasa

 

Evenemang i Österbotten

Det händer i Vasa- Österbottens evenemangskalender 
Vasaregionens Turism Ab: Visit Vaasa
 
Österbottens evenemangskalender- Det händer i Närpes

Statistik

Statistik över asyl och flyktingar

Annan information

Finlex 
Handelskammaren
 
EVIRA
 
Republiken Finlands president
 
Riksdagen
 
Statsrådet
 
Ministerierna
 
Finlands grundlag
 
Försvarsmakten
 
Kommunerna
 
Papunet (lättläst svenska)

Statistikcentralen