Pakolaiset ja kiintiöpakolaiset

Pakolainen on joutunut kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteensä vuoksi ja on siksi joutunut hakemaan suojelua.  
Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka pakolaisaseman YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on tutkinut ja joka otetaan Suomeen eduskunnan päättämässä vuosikiintiössä, yleensä pakolaisleiriltä. Suomen pakolaiskiintiö on ollut vuodesta 2001 lähtien 750 henkeä vuodessa.

Sisäasiainministeriö

Maahanmuuttovirasto
Kiintiöpakolaisten valinta

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttaminen Vaasan kaupungissa

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttaminen Mustasaaressa


Vöyrin Pakolaistoimisto

Maahanmuuttajien kotouttaminen K5-alueella (ruotsiksi)

Punainen risti

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto
Kysymyksiä ja vastauksia pakolaisuudesta

Pakolaisneuvonta ry

Ihmisoikeudet.fi

Tilastoja

Sanastoa

Tilastokeskus(maahanmuuttajat)
Maahanmuuttovirasto