Työhön?

Muutatko Suomeen töiden takia, vai oletko jo Suomessa ja haluaisit saada töitä?
Ulkomaalaiset, jotka aikovat asua ja työskennellä Suomessa tarvitsevat pääsääntöisesti voimassa olevan oleskeluluvan.

Tästä osiosta löydät tietoa oleskeluluvan saamisesta, eri oleskeluluvista, rekisteröinnistä maistraatissa, oleskeluoikeudesta ym.

Suurin osa oleskeluluvista voidaan hake
Enter Finland -palvelun kautta.

Oleskelulupien vomassaolosta ja lupatyypeistä voit lukea täältä.

Miten haetaan ensimmäistä oleskelulupaa työn perusteella?

Ensimmäinen oleskelulupa työn perusteella edellyttää että hakijalla on jo työpaikka Suomessa. Lisää tietoa oleskeluluvista ja lomakkeista löytyy maahanmuuttoviraston sivuilta.

Oleskelulupakortti

Oleskelulupakortin saa kun oleskelulupa on myönnetty. Oleskelulupakortti todistaa, että henkilöllä on voimassaoleva oleskelulupa Suomessa. Kortin sisällöstä ja ulkonäöstä voi lukea lisää maahanmuuttoviraston sivulta.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Ulkomaalaisen työntekijän perheenjäsenten on haettava oleskelulupaa, mikäli he harkitsevat muuttoa Suomeen. Lue lisää ensimmäisestä oleskeluluvasta perhesiteen perusteella seuraavilta sivuilta:

Maahanmuuttovirasto
ja
Suomi.fi

Jatkolupa

Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään yleensä vuodeksi. Jos työntekijä haluaa jatkaa työntekoaan Suomessa, on hänen jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisen oleskeluluvan umpeutumista haettava uutta oleskelulupaa. Jatkoluvista voi lukea lisää maahanmuuttoviraston sivuilta.

Pysyvä oleskelulupa

Neljän vuoden yhtämittaisen oleskelun jälkeen voi hakea pysyvää oleskelulupaa

Oleskeluoikeus

Jos EU- kansalainen oleskelee Suomessa pidempään kuin kolme kuukautta, täytyy hänen rekisteröidä oleskeluoikeutensa. Lisää tietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä voi lukea maahanmuuttoviraston sivuilta.

Ulkomaalaisen rekisteröinti

Suomeen muuttavat ulkomaalaiset rekisteröidään ja he saavat myös suomalaisen henkilötunnuksen kotikuntansa maistraatissa. Passi ja voimassaoleva oleskelulupa on otettava mukaan maistraattiin.

Mistä saa suomalaisen henkilötunnuksen?

Ilmoittaudu kotipaikkakuntasi maistraatissa, henkilötunnuksen saa sieltä. Ota mukaasi passi ja voimassa oleva oleskelulupa!  Jos olet naimisissa, tarvitset avioliittotodistuksen. Mikäli sinulla on lapsia, tarvitset myös heidän syntymä-todistuksensa (molempiin asiakirjoihin Apostille- todistus).

Miten muuttoilmoitus tehdään?

Jos muuttaa pysyvästi tai tilapäisesti yli kolmeksi kuukaudeksi on tehtävä muuttoilmoitus. Muuttoilmoituksen voi tehdä internetissä tai lomakkeilla. Lomakkeita saa Postista tai maistraatista.

Suomalainen sosiaaliturva ja sairausvakuutus (KELA- kortti)

Mikäli olet muuttanut Suomeen ja oleskelun katsotaan olevan vakinaista, pääset suomalaisen sosiaaliturvan piiriin ja voit saada KELA:n etuuksia. Silloin kuulut myös sairausvakuutuksen piiriin ja sinun on mahdollista saada KELA- kortti.

Muukalaispassi ja matkustusasiakirja

Joissakin tapauksissa henkilö voi saada muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan kansallisen passin sijaan. 

Lisätietoa matkustusasiiakirjoista.

Kansalaisuus

Suomen kansalaisuuden voi saada mm. hakemuksella (tämä koskee useimmissa tapauksissa työntekijöitä jotka ovat asuneet tarpeeksi kauan Suomessa). 

Kansalaisuusilmoitus.

Täyttääkseen vaatimukset Suomen kansalaisuutta varten: mikä arvosana ja yhdistelmä osakokeista on saatava yleisessä kielitestissä (suomi tai ruotsi)?

Kielitaito
Yleinen kielitutkinto (YKI)
Yleinen kielitutkinto - Opetushallitus

Voiko työpaikkaa vaihtaa jos on työntekijän oleskelulupa?

Maahanmuuttovirasto

Ulkomaalaislaki

Työperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittely on kesken. Voinko työskennellä sillä aikaa kun odotan päätöstä?

Vastaus tähän ja muihin työntekoon liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät täältä.

Olen turisti, voinko työskennellä ilman oleskelulupaa?

Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa
Ulkomaalaislain 79§  

Ulkomaisen ajokortin vaihto suomalaiseen:

Jos ajokortti on myönnetty maassa, joka on liittynyt Geneven tai Wienin tieliikennesopimuksiin, ajokortin voi vaihtaa ilman että tarvitsee suorittaa uudelleen ajotutkintoa.

Jos joudun työttömäksi:

TE-palvelut
Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut
Pohjoismainen yhteistyö

Löydä oma liittosi:

Liitot.fi

Tervetuloa työelämään:

Työelämään.fi

Olen lomautettuna, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia minulla on?

www.tyosuojelu.fi/fi/lomauttaminen

Kertyykö äitiysvapaan aikana lomaa?

Vuosilomat

7 § Työssäolon veroinen aika