Yhteistyökumppaneille

Welcome Office edistää toiminnallaan maahanmuuttajien kotoutumista, hyvinvointia ja osallisuutta helpottamalla tiedonsaantia ja oikeaan palveluun ohjaamista.

Hanke tekee seutukunnallista tiivistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Welcome Office kokoaa ja välittää alueellista tietoa. Yhteistyökumppaneiden toivotaan toimittavan meille tietoa esim. ajankohtaisista koulutuksista, kielikursseista, seminaareista, tapahtumista jne.

Welcome Office- yhteistyötä yli kuntarajojen!