Monikulttuurinen osaaminen - kilpailuvaltti tulevaisuuden työnantajalle? -koulutukset Vaasassa ja Pietarsaaressa

11.12.2013

Koulutukset toteutettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Vaasan yliopisto, Concordia, Vaasan Yrittäjät, TE-toimisto, Vasek ja Novia yhteistyössä Österbottens företagarförening kanssa. Koulutukseen osallistujat edustivat julkista sektoria, pk-yrityksiä, koulutuslaitoksia ja kotoutumista edistäviä hankkeita. Katso ohjelma Vaasassa ja Pietarsaaressa.

Keinoja monimuotoisuuden edistämiseen

Yhteistyö eri toimijoiden ja yritysten välillä nähtiin keinoksi vaikuttaa monikulttuurisen osaamisen edistämiseen. Liiketoiminnan kannalta on oleellista fokusoitua henkilön osaamiseen ja motivaatioon, ei hänen taustaansa. Monikulttuurisen osaamisen edellytys on halu oppia ja ymmärtää. Edelleen on kuitenkin paljon lasikattoja. Joustavat työelämäpolut ja työllistymismahdollisuudet olisivat tarpeen myös vähän koulutetulle varttuneemmalle väestölle.  Kulttuurinen joustavuus työpaikoilla on tärkeää, se antaa positiivisen signaalin. Voidaan esimerkiksi juhlistaa eri kulttuurien juhlapyhiä työpaikalla, vaikka vapaata ei annetakaan. Samoin itsestäänselvyyksien ”avaaminen” ja asioiden katsominen uudella tavalla on tarpeen. Kuuntelemalla ja kommunikoimalla pääsee pitkälle. Työhön opastaminen ilman yhteistä kieltä voi tapahtua esim. opastevideon avulla, näyttämällä ja yhdessä tekemällä.

Palaute kiittävää

Kerätyn palautteen mukaan koulutukset onnistuivat hyvin.  Erityisen hyvänä pidettiin julkisen sektorin ja pk-sektorin näkökulmien yhdistämistä ja tilaisuuksien monikielisyyttä (suomi, ruotsi ja englanti). Toisaalta hyvänä pidettiin yleisluontoisuutta, toisaalta esimerkkiluentoja käytännön vinkkeineen. Samoin arvostettiin teoriataustan ja käytännön esimerkkien yhdistämistä.      

• Djupare inblick i dagens mångkulturella "atmosfär" i vår nejd
• Mielenkiintoinen mm. kuulla millaisia asioita työelämässä pitää ottaa huomioon puolin ja toisin. Lähihoitajaksi kouluttautuneen maahanmuuttajanaisen kertomus oli mielenkiintoinen.
• Prevexin ja Mushin luennot olivat mielenkiintoisia, todella hyviä ideoita. He voisivat luennoillaan olla muille firmoille hyviä esimerkkejä ennakkoluulottomasta ja tehokkaasta työvoiman käytöstä.

Jatkokoulutukselle nähtiin olevan selkeä tarve

Koulutuksen kehittämiseksi toivottiin lisää samankaltaisia inspiroivia käytännön kokemuksia eri aloilta ja enemmän aikaa kysymyksiin. Jatkossa haluttiin kuulla erityisesti maahanmuuttajataustaisten yrittäjien ja työnantajien näkemyksiä ja neuvoja. Myös nuorten näkökulmaa kaivattiin; millaisia näkemyksiä nuorilla on omista työllistymismahdollisuuksistaan alueella. Vielä enemmän voisi tuoda esille niitä konkreetteja hyötyjä, joita monimuotoisen työvoiman palkkaamisesta on. Pitäisi lisäksi pohtia, miten työnantajat ja koulutuksen järjestäjät voisivat tehdä yhteistyötä niin, että maahanmuuttajat pääsisivät nopeammin työelämään.

Keskeisimmät ratkaistavat asiat monikulttuurisuuden edistämiseksi työelämässä

- Asennemuutos, ja että ymmärrettäisiin monimuotoisuuden hyödyt
- Se, että ymmärrettäisiin jokaisen olevan yksilö, ei vain kulttuurinsa edustaja
- Tarkoituksenmukainen kielen opetus, ja mahdollisuus kielenopiskeluun työssä
- Maahanmuuttajataustaisten sijoittuminen työelämässä myös johtavaan asemaan
- Teini-iässä Suomeen tulevien maahanmuuttajanuorten haasteellinen asema tarvittavan koulutuksen hankkimiseksi

« Uutisarkisto