Welcome Office

Welcome Office är ett rådgivningscenter för invandrare med service enligt lågtröskelprincipen.

 

Från centret får man information i ärenden gällande invandring, finländska samhället, rekrytering, och myndighetsservice. Till Vasaområdets Welcome Office hör Vasa och Korsholm och Vörå. I K5 området (Närpes, Malax, Korsnäs, Kristinestad och Kaskö) och Korsholm finns också Welcome Office verksamhet, som en egen skild organisation.

Welcome Office rådgivningscenters målgrupp och klienter utgörs av alla invandrare, oberoende av orsak till invandring. Man betonar speciellt vägledningen och rådgivningen för arbetsrelaterade invandrare och deras familjer, äktenskapsrelaterade invandrare samt internationella studeranden. Welcome Office erbjuder även service till olika aktörer inom kommunen, företag, arbetsgivare, de olika utbildningsorganisationerna, den tredje sektorn samt till projekten i området.

Welcome Office stöder och främjar integrationen och invandrarens möjligheter att aktivt delta i det finländska samhället. Rådgivningscentret strävar efter att främja jämlikhet och jämställdhet samt en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. På detta sätt försöker man underlätta anpassningen till det finländska samhället och arbetslivet.


Welcome Office projekt 2012-2014

Welcome Office verksamhet satartade som ett utvecklingsprojekt 2012-2014.

Welcome Office Mål

Service för invandrare enligt lågtröskelprincipen

Målsättningen för utvecklingsprojektet Welcome Office var att inrätta ett rådgivningscenter för invandrare. Från centret får man information i ärenden gällande invandring, rekrytering, och myndighetsservice samt om samhället.

Som bakgrund för projektet Welcome Office fungerade den funktionsmodell om ett rådgivningscenter för invandrare som projektet Bothnia Integration och andra aktörer i regionen hade utvecklat tillsammans.

Projektet hade även som målsättning att utarbeta en internet-portal, som innehåller både regional och allmän information om samhället.

Welcome Office förstärker regionala nätverkskontakter och utbytet av information. Det finns mycket integrationskunskap i regionen och projektet strävade till att även andra aktörer ska kunna dra nytta av dessa kunskaper.

Under projektperioden fokuserade vi på följande:

1.       Invandrarnas integration i samhället och i arbetslivet förbättras.

2.        De regionala företagen får stöd i den globala konkurrensen om kunnig arbetskraft då rekryteringen och vägledningen av utländsk arbetskraft förbättras.

3.       Det regionala kunnandet i migrationsfrågor förbättras.

Målet med Welcome Office-projektet var att stöda och främja integrationen och invandrarens möjligheter att aktivt delta i det finländska samhället. Projektet strävade efter att främja jämlikhet och jämställdhet samt en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

Målgrupp


 

Welcome Office projektets målgrupp och klienter utgörs av alla invandrare, oberoende av orsak till invandring. Man betonar speciellt vägledningen och rådgivningen för arbetsrelaterade invandrare och deras familjer, äktenskapsrelaterade invandrare samt internationella studeranden.

På detta sätt försöker man underlätta anpassningen till det finländska samhället och arbetslivet. 

Projektet Welcome Office erbjuder även service till olika aktörer inom kommunen, företag, arbetsgivare, de olika utbildningsorganisationerna, den tredje sektorn samt till projekten i området.

Område

Rådgivningscenterprojektet Österbottens Welcome Office är ett samarbetsprojekt, som förverkligas i Vasa området, Jakobstadsregionen och inom K5-området.

Regionalt fördelar sig Welcome Office områdesvis i tre filialer; huvudfilialen finns i Vasa, sidofilialerna finns i Jakobstad samt i Närpes.

Kommuner som är med i Welcome Office-projektet:
Vasa, Korsholm och Vörå (Vasa området)
Närpes, Malax, Korsnäs och Kaskö (K5-området)
Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby (Jakobstadsregionen)

 

 

 

 

Finansiärer

Welcome Office är ett EU- och kommunfinansierat samarbetsprojekt som genomförs i Vasaregionen, Jakobstadsregionen och K5-området. Projekttiden är 2012-2014. Vasa stad fungerar som administratör.

Rådgivningscenterprojektet Welcome Office i Österbotten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Österbottens förbund och Europeiska socialfonden (ESF) via ELY-centralen i Österbotten och kommunerna som deltar i projektet.

Styrgruppen


Welcome Office-projektets styrgrupp består förutom av finansiärerna även av centrala samarbetspartners, som är med i förverkligandet av projektet.

Styrgruppen består av representanter från följande organisationer /  från kommuner:
Österbottens arbets-och näringsbyrå, Österbottens förbund, Österbottens ELY-central, Vasa stad, Korsholms kommun, Vörå kommun, Jakobstadsregionen, K5-området, Vaasan yrittäjät, Bothnia Integration-projektet (TE-byrån), Från invandrare till kommuninvånare-projektet (THL) och Welcome Office-projektet.

 

Samarbetspartners


Bothnia Integration och Bothnia Work är Vasa arbets-och näringsbyråns projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden.  Bothnia Integration är ett projekt som främjar invandrares sysselsättning och integrering. Projektet stöder Welcome Office genom att medverka i planeringen av verksamheten och personalutbildningen, produceringen av innehållet samt utvecklandet av arbetsmetoder under projekttiden.

Bothnia Work-projektet arbetar för att främja arbetsrelaterad invandring. Projektet stöder Welcome Office genom sitt specialkunnande  och deltagande i utvecklingsarbetet.