För företag och företagare

Welcome Office strävar till att förbättra vägledningen och rådgivningen till rätt service i området.

Det regionala samarbetet och nätverkandet förbättrar kunnandet i frågor gällande migration, samtidigt som man stöder företagarnas verksamhet.

Welcome Office ger information om:

Welcome Office betjänar på finska, svenska och engelska.

Du kan kontakta oss via telefon, per e-post eller genom ett personligt besök.

Vi kommer gärna och berättar mera om Welcome Office-projektets verksamhet och om hurudan service vi kan erbjuda er!