För samarbetspartners

I sin verksamhet främjar Welcome Office invandrarnas integration, välmående och delaktighet genom att förmedla information och vägleda kunderna till rätt service.

Welcome Office har ett starkt regionalt samarbete och bildar nätverkskontakter med andra aktörer.

Welcome Office samlar och förmedlar regional information. Vi önskar att även samarbetspartnerna skickar  information till oss om aktuella utbildningar, språkkurser, seminarier, evenemang etc.

Welcome Office-samarbete över kommungränserna !