Aloitussivu

Welcome Office on neuvontakeskus maahanmuuttajille matalankynnyksen palvelun periaatteella.

Keskuksesta annetaan tietoa maahanmuuttoon, suomalaiseen yhteiskuntaan, rekrytointiin, ja julkisiin palveluihin liittyvistä asioista. Vaasan alueen Welcome Officeen kuuluu Vaasan lisäksi myös Vöyri. K5 -alueella (Närpiö, Maalahti, Korsnäs, Kristiinankaupunki ja Kaskinen) sekä Mustasaaressa on myös Welcome Office -toimintaa, mutta omana organisaationa.

Welcome Office -neuvontakeskuksen kohteena ja asiakkaina ovat kaikki maahanmuuttajat, riippumatta siitä mikä on maahanmuuton syy. Korostamme erityisesti ohjausta ja neuvontaa työperäisille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen, avioliiton kautta tulleille maahanmuuttajille sekä kansainvälisille opiskelijoille. Welcome Office tarjoaa palveluita myös eri sidosryhmien, kuten kunnan, yritysten, työnantajien, eri koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin hankkeisiin Vaasan alueella.

Welcome Office tukee ja edistää kotoutumista ja yksittäisen maahanmuuttajan mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Neuvontakeskus pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Tällä tavalla pyrimme helpottamaan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Welcome Office projekti 2012-2014

Welcome Officen toiminta sai alkunsa kehitysprojektista 2012-2014

Welcome Officen tavoite

Matalan kynnyksen palvelua maahanmuuttajille

Welcome Office-kehittämishankkeen ideana on perustaa matalankynnyksen neuvontakeskus maahanmuuttajille, josta saa helposti ja keskitetysti tietoa maahanmuuttoon, rekrytointiin, työelämään, viranomaispalveluihin ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa.
Hankkeen taustana on Bothnia Integration-hankkeen ja muiden alueellisten toimijoiden yhdessä kehittelemä toimintamalli neuvontakeskuksesta.

Hankkeen tavoitteena on myös koota internet-portaali, joka sisältää alueellista ja yleistä tietoa yhteiskunnasta.

Welcome Office vahvistaa alueellista ja seutukunnallista verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Maahanmuuttoon liittyvää erityisosaamista löytyy alueelta paljon ja tämä pyritään tuomaan myös muiden toimijoiden tietoisuuteen hankkeen aikana.

Hankkeen aikana pyritään vaikuttamaan seuraavasti:

1.       Maahanmuuttajat kotoutuvat yhteiskuntaan ja työelämään seudulla nopeammin.

2.       Ulkomaisen työvoiman rekrytointi ja ohjaus yhteiskunnan palveluihin toimii nopeammin ja tukee samalla seudun yrityksiä globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta.

3.       Alueellinen tietämys maahanmuuttoon liittyvissä asioissa lisääntyy.

Welcome Office-hankkeen tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Hankkeella pyritään myös edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kohderyhmä

Welcome Office-hankkeen kohderyhmäläisiä ja asiakkaita ovat kaikki maahanmuuttajat maahanmuuttosyystä riippumatta.

Erityisesti hankkeessa pyritään kiinnittämään huomiota työperäisten maahanmuuttajien, heidän perheidensä, avioliiton kautta maahan tulleiden maahanmuuttajien sekä kansainvälisten opiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan. Tällä tavoin pyritään helpottamaan heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Welcome Office-hanke tarjoaa palveluitaan myös kunnan eri toimijoille, yrityksille ja työnantajille, alueen eri koulutusorganisaatioille, kolmannelle sektorille sekä projekteille.

Alue

Pohjanmaan Welcome Office neuvontakeskushanke on yhteistyöprojekti, joka toteutetaan Vaasan, Pietarsaaren seutukunnan ja K5-alueella.

Alueellisesti Welcome Office jakaantuu kolmeen eri toimipisteeseen; päätoimipiste sijaitsee Vaasassa, sivutoimipisteet Pietarsaaressa ja Närpiössä.

Welcome Office-hankkeessa mukana olevat kunnat:
Vaasa, Mustasaari ja Vöyri (Vaasan toiminta-alue)
Närpiö, Maalahti, Korsnäs ja Kaskinen (K5-alue)
Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy (Pietarsaaren seutukunta).

 

 

 

 

Rahoittajat

Welcome Office on EU ja kuntarahoituksella tuettu yhteistyöprojekti, joka toteutetaan Vaasan, Pietarsaaren seutukunnan ja K5-alueella. Hankeaika on 2012- 2014. Vaasan kaupunki on hankkeen hallinnoija.

Pohjanmaan Welcome Office neuvontakeskushanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR) Pohjanmaan liiton kautta, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjanmaan ELY- keskuksen kautta ja mukaan lähteneet kunnat.

 

Ohjausryhmä

Welcome Office-hankkeen ohjausryhmän muodostavat rahoittajien lisäksi keskeiset yhteistyökumppanit, jotka ovat mukana toimijoina hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat seuraavien organisaatioiden /kuntien edustajat:
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan Ely- keskus, Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Vöyrin kunta, Pietarsaaren seutukunta, K5-alue, Vaasan yrittäjät, Bothnia Integration-hanke (TE-toimisto), Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi-hanke (THL) ja Welcome Office-hanke.
 

Yhteistyökumppanit

Bothnia Integration ja Bothnia Work ovat Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston hankkeita, jotka ovat osittain Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia. Bothnia Integration on maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävä hanke, joka tukee Welcome Office-hankkeen toimintaa osallistumalla toiminnan ja koulutuksen suunnitteluun, sisällön tuottamiseen sekä toimintamenetelmien kehittämiseen hankkeen aikana. Bothnia Work on työperäistä maahanmuuttoa edistävä hanke, joka tukee Welcome Office hankkeen toimintaa asiantuntijuuden ja kehitysyhteistyön avulla.

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi – hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama maahanmuuttajien kotoutumista edistävä yhteistyö- ja kehittämisprosessi. Welcome Office ja Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi – hanke ovat toteuttaneet yhteistyössä hankkeiden yhteisen hankesivuston.