Ohita valikko

Vaasa- Lasten hoito ja opetus

Lasten hoito ja opetus

 

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen. Vaasassa on varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisissä päiväkodeissa. Vaasassa toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä, kaksikielisiä sekä englanninkielisiä päiväkoteja. Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta, ja jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Vaasassa voi saada perusopetusta suomeksi , ruotsiksi ja Suvilahden koulussa englanniksi.

Perhevapaat ja etuudet

Kun perheeseen tulee uusi lapsi, vanhemmille on oikeus perhevapaaseen, eli saada vapaata aikaa työelämästä. Tästä pitää ilmoittaa työnantajalle ajoissa, viimeistään kaksi kuukautta (2 kk) ennen lapsen syntymää. Kun lapsi syntyy ja kasvaa, vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin.  

Perhevapaa – aika koostuu näistä osioista:  

 • äitiysvapaa  
 • isyysvapaa  
 • vanhempainvapaa 
 • hoitovapaa  

Perhevapaiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä sovittamaan yhteen perhe-elämää ja työntekoa. Lue lisää työsuojelun sivuilta.

Lisätietoja perhevapaista infofinlandin sivuilta. 

Lapsen hoito kotona 

Jos perheessäsi on alle 3-vuotias lapsi, häntä voi hoitaa kotona. Kela maksaa kotihoidon tukea, kun äiti tai isä hoitaa lasta kotona. Jos lapsi on kunnallisessa päivähoidossa, Kela ei maksa kotihoidon tukea. 

Kotihoidon tukea maksetaan vanhempainrahakauden päätymisen jälkeen. Kotihoidontuki haetaan Kelasta.  

Lastenhoidon tuet – selkosuomeksi – kela.fi 

InfoFinland: tietoa lapsen hoidosta kotona 12 kielellä Tukea lapsen hoitamiseen kotona – InfoFinland 

 

Hae päivähoitopaikkaa

Kun lapsi on noin yhdeksän kuukautta vanha, ja vanhempainvapaa loppuu, pitäisi päättää miten hoitaa lasta jatkossa. Päivähoito muotoja on erilaisia kuten : kunnallinen päivähoito ja perhepäivähoito ja yksityinen päivähoitopaikkoja, 

 • Voit hakea paikkaa kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan jälkeen. Silloin lapsi on noin yhdeksän kuukautta vanha.   
 • Perhepäivähoito tarkoittaa, että hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan.  Perhepäivähoitoa järjestetään niin kunnallisesti kuin yksityisesti.
 • Yksityinen varhaiskasvatuspaikka voi olla yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai kotona, jonne perhe palkkaa hoitajan.  

 

Jos lapsesi tarvitsee päivähoitoa (varhaiskasvatusta), hae sitä ajoissa viimeistään 4 kk aikaisemmin, sillä päivähoitoon on jono.  

Päivähoitohakemuksen voi täyttää netissä tai lähettämällä paperisen lomakkeen.  

Voit täyttää sähköisen hakemuksen mikäli on 

 • lapsen henkilötunnus  
 • huoltajan henkilötunnus  
 • vanhemmalla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne  

Saat ilmoituksen päivähoitopaikasta kirjeitse tai sähköpostitse. Sinulle soitetaan päivähoitopaikasta ja sovitaan hoidon aloituksesta.  

Päivähoito eli varhaiskasvatus

Päivähoito eli varhaiskasvatus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Suomessa kunnat tarjoavat varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisissä päiväkodeissa.  

Päivähoidossa järjestetään monipuolista toimintaa, esimerkiksi leikkejä, liikuntaa, ulkoilua, musiikkia, askartelua ja retkiä.  

Päivähoidossa lapsi oppii monia tärkeitä taitoja. Päivähoito on tärkeää erityisesti kielen oppimiselle, mikäli lapsen kotikieli ei ole suomi tai ruotsi. Päivähoidossa työskentelee koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia.  

Lapset syövät päivän aikana kolme ateriaa: aamupalan, lounaan ja välipalan. Jos lapsellasi on jokin erityisruokavalio, kerro siitä varhaiskasvatuksen opettajille.  

Päivähoidossa otetaan huomioon perheen uskonto tai elämänkatsomus.  

Lue lisää Vaasassa toimivasta varhaiskasvatuksesta vaasa.fi sivuilta.

Suomen pakolaisapu: Päiväkotisanasto  somali | persia | arabia | kurdi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tietoa varhaiskasvatuksesta  suomi | ruotsi | englanti 

Opetushallitus: Monikielinen varhaiskasvatus – video suomeksi YouTube 

InfoFinland: tietoa päivähoidosta 12 kielellä Päivähoito – InfoFinland 

Päivähoitomaksut

Päivähoito on maksullista. Vanhempien tulot vaikuttavat siihen, kuinka paljon päivähoito maksaa. Hyvin pienituloiselle perheelle päivähoito voi olla maksutonta. 

Kun lapsi aloittaa hoidossa, molempien vanhempien tulotiedot (palkkalaskelma tai työttömyyspäivärahapäätös) tulee toimittaa 2 viikon kuluessa hoidon aloituksesta. Lue lisää maksuista vaasa.fi sivuilta.

Lastenkerhot

 

Lasten hoitomaksut

Varhaiskasvatus on maksullista. Vanhempien tulot vaikuttavat siihen, kuinka paljon varhaiskasvatus maksaa.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, molempien vanhempien tulotiedot (palkkalaskelma tai työttömyyspäivärahapäätös) tulee toimittaa 2 viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloituksesta varhaiskasvatukseen. Lue lisää asiakasmaksuista Vaasassa vaasa.fi sivuilta.

Esiopetus 6-vuotiaana

Suomessa koulutus on korkeatasoista ja laadukasta. Kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta alkaen ovat korkeakoulutettuja kasvatusalan ammattilaisia.   

Suomessa laki määrää, että kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen vuoden ajan ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus alkaa yleensä 6-vuotiaana. Esiopetukseen ilmoittaudutaan yleensä tammi-helmikuussa. Esikoulussa opitaan taitoja, jotka valmistavat lasta peruskoulua varten. Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä ja se on maksutonta. Lapsi saa esiopetuksessa ilmaisen aterian. Esiopetusta järjestetään yleensä päiväkodin tai koulun tiloissa. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, se on maksullista.  

Opetushallitus: tietoa esiopetuksesta Esiopetus | Opetushallitus (oph.fi) 

InfoFinland: tietoa esiopetuksesta 12 kielellä Esiopetus – InfoFinland (infofinland.fi)

Esiopetus Vaasassa: Vaasa.fi sivuilta saat tietoa hakemisesta ja toiminnasta.

Kuljetus esiopetukseen

Mikäli asut kaukana yli 5 km esiopetuspaikasta, on sinulla mahdollisuus lapsen kuljetukseen esiopetuspaikkaan.

Perusopetus 7-vuotiaana

Koulu 1-9 luokka 

Suomessa on oppivelvollisuus, mikä tarkoittaa, että kaikkien lasten on saatava perusopetusta. Oppivelvollisuus on määrätty laissa.  

Kun lapsi muuttaa Suomeen, perheen pitäisi mahdollisimman pian olla yhteydessä perusopetukseen. Heti muuton jälkeen lapsen pitää käydä terveystarkastuksessa ennen kuin voi aloittaa koulun.   

Suomessa lapset suorittavat oppivelvollisuuden yleensä peruskoulussa. Peruskoulu koostuu alakoulusta ja yläkoulusta. Alakoulussa ovat luokat 1 – 6 ja yläkoulussa luokat 7 – 9. Peruskoulu kestää tavallisesti 9 vuotta: koulu alkaa 1. luokalla ja päättyy 9. luokalla. 

Peruskoulussa lapselle ja nuorelle opetetaan tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee aikuisena yhteiskunnassa. Koulussa lapsi ja nuori kehittyy ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Perusopetus on ilmaista. Peruskoulun jälkeen nuorella on mahdollisuus jatkaa opiskelua ammattikoulussa tai lukiossa. 

Lue lisää perusopetuksesta Vaasassa. (vaasa.fi)

Opetushallitus: tietoa perusopetuksesta Perusopetus | Opetushallitus (oph.fi)
InfoFinland: tietoa perusopetuksesta 12 kielellä Perusopetus – InfoFinland 

 

Lasten ja nuorten valmistava opetus

Ennen kuin lapsi voi aloittaa varsinaisen perusopetuksen, hänen täytyy osata riittävästi joko suomen tai ruotsin kieltä.

Valmistava opetus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille maahanmuuttajalapsille. Oppivelvollisuusikä loppuu sinä lukuvuonna, kun täyttää 17 vuotta. Lapsi oppii valmistavan opetuksen aikana suomen kielen perustaidot. Opetus kestää 1–2 vuotta tai vähemmän, yleensä vuoden.

Tämän jälkeen lapsi siirtyy tavalliselle luokalle siihen kouluun, joka on lähellä hänen kotiaan. Lapsi aloittaa koulun siltä luokka-asteelta, joka vastaa hänen taitojaan.

Sinun paikkakuntasi valmistavasta opetuksesta löydät lisätietoja vaasa.fi sivuilta

Aamu-ja iltapäivätoiminta 1.-2. luokalla

Aamu-ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Toiminta on vapaaehtoista ja maksullista. Aamu- ja iltapäivätoimintaan täytyy hakea lapselle paikkaa etukäteen. Toiminnalla pyritään vähentämään lapsen yksinäistä aikaa ilman aikuisia ennen ja jälkeen koulupäivä. Lue lisää paikallisesta toiminnasta. (vaasa.fi)

Wilma - oppilashallinnon verkkopalvelu

Wilman avulla oppilaat, opettajat ja vanhemmat voivat pitää yhteyttä toisiinsa. Wilmassa voit: 

 • Nähdä lapsen lukujärjestyksen 
 • Lähettää ja vastaanottaa viestejä koulun henkilökunnalle 
 • Saada koulun lähettämiä tiedotteita 
 • Ilmoittaa aamulla, jos lapsi on poissa koulusta sairauden takia 
 • Saada tietoa lapsen kokeista, oppimisesta ja poissaoloista 

Koulu antaa lapsen vanhemmille tunnukset palveluun. Wilmaa voi käyttää selaimella tai mobiilisovelluksella. Wilmaa on tärkeää seurata säännöllisesti. Ohjeita Wilman käyttöön voi pyytää koulusta. Wilman pikaohjeet löydät ohjelman tekijän Visman sivuilta.

Koulukuljetus

Oppilaalle järjestetään koulukuljetus silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km. Kuljetus on järjestettävä oppilaalle myös silloin, jos koulumatka on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, vaarallinen tai rasittava. Monissa kunnissa järjestetään kuljetus 1. ja 2. luokan oppilaille mikäli koulumatka on yli 3 kilometriä. 

Koulukuljetusta ei saa, jos lapsi osallistuu aamu- tai -iltapäivätoimintaan. Kuljetus on tarkoitettu vain kouluajalle. Kuljetus järjestetään vain oppilaan viralliseen osoitteeseen, mikä on merkitty väestörekisteriin, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. 

Lisätietoja sinun kotipaikkakuntasi koulukuljetuksista löydät vaasa.fi sivuilta