Förbigå menyn
Meeting

Föreningar och frivilligarbetare

Föreningar och frivilligarbetare

Arbetar din förening med invandrare? Ordnar ni aktiviteter som stöder integration? Arbetar du som volontär med invandrare? Är du intresserad av frivilligarbete eller föreningsarbete som stöder integration? Då är den här hemsidan för dig!

Att främja integration är att främja delaktighet och dialog mellan samhället och integratören. Föreningar, frivilliga, församlingar och andra lokala samfund och vi vanliga vandrare kan främja möten i vardagen genom samtal och delaktighet. Var och en av oss spelar en viktig roll!

Hemsidan Welcome office för verksamma handlar om delaktighet. Hemsidan samlar information, arbetsredskap, evenemang och verksamhet till stöd för integrering av invandrare.

Om du vill producera innehåll åt hemsidan eller om du har idéer om innehållet, ta kontakt med oss: info@welcome2ep.fi eller welcome.office@vasa.fi

 

 

Arbetsredskap

Kreativa metoder

Har du redan bekantat dig med kreativa metoder för att främja delaktighet? På sin hemsida har THL samlat ett täckande paket med redskap om hur man kan använda kreativa lösningar för att stärka delaktigheten. Redskapen är lämpliga både till stöd för integration och också för andra målgrupper.

Bekanta dig med THL:s material

MAUNO: En riksomfattande utbildningshelhet för handlednings- och rådgivningsarbete som riktar sig till personer med främmande språk

På kommande i augusti på hemsidan kotoutuminen.fi! Utbildning på nätet för dem som arbetar med integration | Integration

En utbildningshelhet som stärker handlednings- och rådgivningsarbete som riktas till personer med främmande språk. Utbildningen utvecklar och identifierar kompetens och ökar enhetligheten i det riksomfattande handlednings- och rådgivningsarbetet. Utbildningen är riktad till alla som arbetar med invandrare.

Tips för verksamhet tillsammans med invandrare

Varför skulle vi upptäcka hjulet igen? I Finland och utomlands finns många verksamhetsmodeller som främjat integreringen av nya invånare.

Internationella exempel på verksamheten

Innokyläs modeller för verksamhet 

 

Partnerskapsprogrammet

Bekanta dig med Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram.

ETNO

Bekanta dig med Österbottens ETNO, Etnos Facebook-sida.

Läs mer om goda befolkningsrelationer:

Justitieministeriet / Etno

Finansiering av verksamheten

Att främja integration är att tangera många områden och därför kan man få finanser från flera källor för verksamhet som stöder integration. Det lönar sig att vidga sina vyer och söka gränssnitt också hos finansieringskällor som inte direkt har att göra med invandring eller integration.

FINANSIERINGSKÄLLOR:

STEA

Strukturfonder

Lokala Leader-grupper och utveckling av landsbygden: Leadersuomi, Utvecklingsprojekt – NTM-centralen

Ministeriernas specialfinansiering

EU-finansiering