Förbigå menyn
Mies ja nainen muuttolaatikoiden seassa

Inflyttning

MASTER valmis - Muutto SVE

Du är välkommen att flytta till landskapen Österbotten och Södra Österbotten (Etelä-Pohjanmaa), som sammanlagt har ca 370 000 invånare. När du flyttar till den här regionen, finns det ett och annat som är bra att planera på förhand.

På den här sidan hittar du basfakta om hur man får uppehållstillstånd, olika slag av uppehållstillstånd, uppehållsrätt och registrering när du kommer till landet.   Du kan ändå alltid vara i kontakt med Welcome Office, om du har frågor om flyttningen.

Då du flyttar från ett annat nordiskt land till Finland

När du flyttar från ett nordiskt land till Finland, ska du fylla i en flyttningsanmälan personligen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Om du flyttar från ett EU- eller EES-land

Uppehållsrätt

När du flyttar till Finland måste du registrera din uppehållsrätt inom tre månader (90 dagar) från det att du har flyttat till Finland.

Som EU-medborgare har du obegränsad rätt att arbeta genast du har anlänt till Finland. Du behöver inte vänta på att Migri (Migrationsverket) ska ha registrerat att du finns här.

Registrering

När du flyttar till Finland, ska du registrera din boningsort och adress, så att  alla myndigheter hittar dig i befolkningsdatasystemet. Det här kan du göra på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  Om du ännu inte fått en finländsk personbeteckning (finsk förkortning HETU), får du den senast vid registreringen.

Om dina personuppgifter redan finns i det finska befolkningsdatasystemet, kan du göra flyttningsanmälan elektroniskt. Annars måste du personligen besöka servicestället för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Flyttning från ett land utanför EU-länderna

Uppehållstillstånd

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU- eller EES-området behöver du ett giltigt uppehållstillstånd. Det ska ansökas före flytten till Finland via Migrationsverkets e-tjänst och genom Finlands beskickningar utomlands. Vill du besöka Finland som turist i högst 90 dagar, bör du ansöka om visum på en finländsk ambassad utanför Finland.

Det finns olika typer av uppehållstillstånd beroende på orsaken till inresan i landet (orsaker kan t.ex. vara studier, arbete eller familj) och på om flyttningen är tillfällig eller fortgående/permanent.

Har du en arbetsplats i Finland, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare. Du kan ha obegränsad eller begränsad arbetsrätt. I vissa fall behöver du inte uppehållstillstånd för att arbeta.

Ofta krävs att du har tillräckliga ekonomiska resurser, när du anhåller om uppehållstillstånd.

Registrering/flyttningsanmälan

När du flyttar till Finland, ska du registrera din boningsort och adress, så att  alla myndigheter hittar dig i befolkningsdatasystemet. Det här kan du göra på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du ännu inte fått en finländsk personbeteckning, får du den senast i samband med registreringen.

Din adress sparas tillsammans med dina personuppgifter.  Adressen kan vara tillfällig, permanent (hemkommun) eller bara en adress som används som postadress. Personbeteckningen används för att identifiera personer i olika myndigheters register och datasystem samt i dataöverföring mellan de här.

Om dina personuppgifter redan finns i det finska befolkningsdatasystemet, kan du göra flyttningsanmälan elektroniskt. Annars måste du personligen besöka servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Närmare information om att flytta till Finland

Personkort/identifiering

På många ställen kan du bli tvungen att identifiera dig och då kan det vara bra att ha ett personkort utställt av den finländska polisen. Kortet hjälper dig till exempel att identifiera dig på banken och gör det lättare att öppna ett bankkonto.

TE-byrån

Om du flyttar till Finland med permanent uppehållstillstånd eller är permanent bosatt här t.ex. som make/maka eller familjemedlem och du inte har en arbetsplats, bör du registrera dig som arbetssökande på TE-byrån. Genom TE-tjänsterna får du information och rådgivning om integrering och arbetssökande. Först kommer dina kunskaper att kartläggas, därefter kan en integrationsplan göras upp för dig, som du ska följa. Om man på TE-byrån anser att du behöver kunskaper i finska språket som hjälp i arbetssökandet, ordnas integrationsutbildning för dig. Integrationsutbildningen är ett arbetspolitiskt program, som tillåter att du studerar jämsides med att du är arbetssökande.  Då kan du få arbetslöshetsförmån från Folkpensionsanstalten (FPA, finsk förkortningen KELA).

Grundskydd och sjukförsäkring - FPA

Folkpensionsanstalten (FPA) är en statlig inrättning, som har hand om bastryggheten för personer som är bosatta i Finland i olika livssituationer. Klienter hos FPA är alla som bor i Finland och mänskor bosatta utomlands, som omfattas av det finländska socialskyddet.

FPA hjälper till exempel inom följande områden:

 • barnfamiljer
 • studier
 • arbetslöshet
 • boende
 • pension
 • sjukdom
 • funktionsnedsättning
 • socialhjälp

För att kunna få del av  tjänsterna och förmånerna krävs vanligen att man är fast bosatt i Finland. De som flyttat från Finland kan inte få tjänster eller förmåner av FPA.

Om du flyttar permanent till Finland, men ännu inte har en arbetsplats eller inkomster,  lönar det sig att registrera dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Efter detta kan du ansöka om arbetslöshetsförmån hos en arbetslöshetskassa eller hos FPA.

FPA erbjuder barnfamiljer förmåner, exempelvis moderskapspenning, faderskapspenning och barnbidrag.

Hos FPA kan du anhålla om hjälp med boendekostnader, kallas allmänt bostadsbidrag.

Om du är sjuk och inte kan arbeta, kan du anhålla om t.ex. sjukdagpenning.

Om du är aktiv studerande, kan du söka studerandeförmåner från FPA.

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till dina och din familjs dagliga utgifter, kan du ansöka om grundläggande utkomststöd.

Skatt

Du behöver ett skattekort om du arbetar och får lön eller andra inkomster i Finland. Du får skattekortet från Skattekontoret genom personligt besök på skattebyrån eller genom att gå in på skatteförvaltningens nätsidor ”MinSkatt”, om du har nätbankskoder.

På skattekortet syns din skatteprocent. Ge skattekortet till din arbetsgivare. Då drar arbetsgivaren av summan direkt från din lön.

Då man ansöker om skattekort, måste man uppskatta inkomsterna för hela året. När du bor i Finland permanent, skickar Skattekontoret dig ett nytt skattekort årligen i december eller i januari, och på det har skattesatsen räknats ut färdigt på basis av dina inkomster föregående år. Om du inte visar skattekortet för arbetsgivaren, dras 60 % av lönen i skatt.

På skatteförvaltningens nätsidor kan du sköta dina egna skatteärenden, exempelvis begära ett nytt skattekort och beräkna din egen skatteprocent med hjälp av en  skatteprocenträknare.

I Finland kan du få avdrag på skatteprocenten till exempel genom att dra av för resekostnader, distansarbete, ränta för bostadslån eller hushållsavdrag (t.ex. städning, barnavård, bostadsreparationer). Du kan anmäla de här avdragen när du ansöker om nytt skattekort eller i skattedeklarationen.

Bankärenden

När du flyttar till Finland permanent, ska du ansöka du om ett finländskt bankkonto. När du ansöker om ett bankkonto, är det bra att samtidigt begära nätbankskoder för att du ska kunna sköta ditt konto. Med hjälp av nätbankskoder kan du betala och sköta alla räkningar bekvämt via nätbanken. Det här är en avgiftsfri tjänst via din egen nätbank.

För att öppna ett bankkonto krävs så kallad stark autentisering.

Till banken är det bra att ta med:

 • pass
 • finsk personbeteckning, personkort
 • adressuppgifter. Du kan t.ex. ta med ett bevis över hemvistintyg (intyg över var du bor)
 • uppehållstillståndskort (om du har ett sådant)

I Finland används nätbankkoderna också i alla nättjänster för identifiering, kallas också autentisering.

Resor

Vill du resa med tåg, hittar du tågförbindelser och tidtabeller på VR:s nätsidor, www.vr.fi

Vill du resa med fjärrbussar, hittar du förbindelser och tidtabeller exempelvis via Matkahuolto eller Onnibus.