Förbigå menyn
Woman writing an assignment on paper with laptop in front of her

Utbildning

MASTER valmis- Koulutus sve

Utbildningen i Finland håller en hög nivå.  Skillnaderna mellan olika läroinrättningars inlärningsresultat är små, och i Finland anses det vara mycket viktigt med utbildning.

Andra stadiet

Andra stadiets utbildning består av gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Gymnasiet

Gymnasieutbildningen är allmänbildande och ger ingen yrkeskompetens. Gymnasieutbildningen avslutas med studentexamen, som är riksomfattande. Gymnasieutbildningen räcker i allmänhet 3 år.

Läs mer om gymnasieutbildningen

Yrkesutbildning

Examina inom yrkesutbildningen är yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. En yrkesinriktad grundexamen ger de grundläggande kunskaperna inom en yrkesbransch.

Läroavtalsutbildning är ett sätt att få en yrkesutbildning.

Läs mera on yrkesutbildning

Läs mera om läröavtalsutbilning

Dubbelexamen

Dubbelexamen (d.v.s. att avlägga flera examina på samma gång) betyder i praktiken att du genom att studera extra samtidigt genomför studier i flera olika utbildningar. Vanligast är dubbelexamen bestående av studentexamen och en yrkesexamen.

Läs mer om dubbelexamen här

Hux-utbildning

Utbildning som handleder för examensutbildning, Hux (fi: TUVA), var tidigare bekant under namnet VALMA. Utbildningen ger dig färdigheter för att söka till en utbildning som leder till examen, exempelvis till gymnasieexamen eller yrkesexamen. För den studerande görs en individuell plan för kunskapsutveckling upp. Utbildningen räcker 38 veckor. Mer information om Hux-utbildning på sidorna.

Grundläggande utbildning för vuxna

Ifall du inte har slutfört grundskolan och du behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, kan du söka till grundläggande utbildning. Den ordnas vanligen på vuxeninstitut eller i vuxengymnasium. Läs mera.

Högskolor

I Finland består högskolesystemet av universitet och yrkeshögskolor.

I universiteten ligger tyngdpunkten på vetenskaplig forskning och undervisning baserad på den.

Yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är praktiskt inriktad och motsvarar arbetslivets behov.

Mer information om yrkeshögskolestudier här

Läs mer om universitetsstudier här 

Övrig utbildning

Integreringsutbildning

Integreringsutbildningen har som mål att främja elevens färdigheter i finska eller svenska språket och utveckla övriga färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samt stöda den studerandes sysselsättning eller övergång till fortsatt utbildning.

Läs mer om integreringsutbildningen 

Sysselsättningsutbildning

Syftet med den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen är att avlägga grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en del av en examen. Utbildningen är i första hand tänkt för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet.

Läs mer om sysselsättningsutbildning

Studier genom fritt bildningsarbete

Läroinrättningar inom fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler. I de här läroinrättningarna erbjuds studier som ger medborgarfärdigheter och samhällskunskaper, allmänbildande studier samt ökar kunskaper och färdigheter genom studier på fritiden.

 

Erkännande av kvalifikationer

Ifall du avlagt en examen någon annanstans än i Finland behöver du ett beslut om erkännande av Utbildningsstyrelsen eller någon annan myndighet. Du behöver erkännandet om du vill arbeta inom reglerade yrken eller i en uppgift, där det behövs en högskolexamen på en viss nivå.

Examina inom hälsovården:

I Finland är det Valvira som ger tillstånd att verka som yrkesutbildad person inom hälsovården. Valvira är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du har avlagt dina studier

  • I Finland, hittar du anvisningarna här
  • I ett annat EU-land eller EES-land, hittar du anvisningarna här
  • I ett land utanför EU eller EES, hittar du anvisningarna här

Närmare information om anvisningarna för ansökan hittar du här.

källor:  opm.fi, opintopolku, valvira, te-palvelut

Reglerade yrken i Finland

Serviceguide för erkännande av examina | Utbildningsstyrelsen

Jämställande av nivån på högskolexamen avlagd utomlands  | Utbildningsstyrelsen

Erkännande av examina avlagda utomlands i Finland | Utbildningsstyrelsen

Studieinfo – ansökningsblankett

Ansökningsanvisningar – Valvira