Ohita valikko

Työnantaja! Haluatko työllistää Ukrainasta Suomeen saapuneen?

Suomeen on saapunut kymmeniätuhansia ihmisiä Ukrainasta. Ukrainalaiset voivat saapua maahan viisumivapaasti ja hakea Suomesta tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu on uusi lupatyyppi ja tilapäistä suojelua hakevilla ja saavilla on monin tavoin erilainen oikeudellinen asema kuin esimerkiksi turvapaikkaa hakevilla tai pakolaisilla. Erot vaikuttavat myös heidän mahdollisuuteensa työskennellä Suomessa.

Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa palkkaamansa henkilön oikeus työskennellä Suomessa. Ukrainasta  saapuneiden kohdalla tämä tarkoittaa mm.

 

 • Tilapäistä suojelua hakevalla ja sitä nauttivalla on työnteko-oikeus. Voit siis palkata Ukrainasta paenneen heti kun hän on rekisteröitynyt tilapäisen suojelun hakijaksi Poliisiasemalla.
 • Tilapäistä suojelua saavan työnteko-oikeus on rajoittamaton, eli työtä voi tehdä millä tahansa toimialalla.
 • Tilapäinen suojelu on nimensä mukaisesti tilapäistä. Nykyisellään tilapäistä suojelua myönnetään 4.3.2023 asti ja myös työnteko-oikeus on voimassa siihen saakka.

 

Vaikka työn voi aloitta heti, on kuitenkin tärkeää huomioida mm seuraavaa.

 • Verokortin saaminen ja pankkitilin avaaminen ovat tuottaneet joillekin ukrainalaisille ongelmia
  • Pankkitilin avaamiseen tarvitaan
  • Verokortin saamiseen tarvitaan

 

Työllistymisellä voi olla vaikutuksia tilapäistä suojelua saavan etuuksiin ja asumiseen.

 • Tilapäistä suojelua saava on yleensä oikeutettu Maahanmuuttoviraston maksamaan vastaanottorahaan, joka on ns. viimesijainen etuus. Työntekijää voi neuvoa kysymään työtulon vaikutuksista etuuteen vastaanottokeskuksesta, jossa hän on kirjoilla.
 • Tilapäistä suojelua hakeva ja saava ovat oikeutettuja myös ilmaiseen asumiseen vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa tai kuntamalliin kuuluvan kunnan vuokra-asunnossa. Palkkatuloilla voi olla vaikutusta myös asumisen hintaan. Työntekijää voi neuvoa kysymään työtulon vaikutuksista etuuteen vastaanottokeskuksesta, jossa hän on kirjoilla.

 

Työpaikan saaneiden voi olla järkevää harkita työperäisen oleskeluluvan hankintaa

 • Tilapäisen suojelun saajan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää vastaanottokeskus. Tilapäisen suojelun saajalla on rajoitetumpi pääsy kunta- ja muihin julkisiin palveluihin. Mikäli työ on pitkäkestoinen ja työntekijä viihtyy työssään, voi tulla aiheelliseksi harkita työperäisen oleskeluluvan hankintaa.