Ohita valikko
Ukrainan lippu sydämellä

Työnantaja! Haluatko työllistää Ukrainasta Suomeen saapuneen?

Suomeen on saapunut kymmeniätuhansia ihmisiä Ukrainasta. Ukrainalaiset voivat saapua maahan viisumivapaasti ja hakea Suomesta tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu on uusi lupatyyppi ja tilapäistä suojelua hakevilla ja saavilla on monin tavoin erilainen oikeudellinen asema kuin esimerkiksi turvapaikkaa hakevilla tai pakolaisilla. Erot vaikuttavat myös heidän mahdollisuuteensa työskennellä Suomessa.

Alle on koottu ukrainalaisten työllistämiseen liittyvää tietoa mm. työnteko-oikeudesta, pankkitilin ja verokortin -hankinnasta sekä työperäisen oleskeluluvan hakemisen mahdollisuudesta. Mikäli et löydä etsimääsi tietoa, löytyy lisätietoa sivun linkeistä. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen ohjaus- ja neuvontapalveluun.

Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa palkkaamansa henkilön oikeus työskennellä Suomessa. Ukrainasta saapuneiden kohdalla tämä tarkoittaa mm.

 • Tilapäistä suojelua hakevalla ja sitä nauttivalla on työnteko-oikeus. Voit siis palkata Ukrainasta paenneen heti kun hän on rekisteröitynyt tilapäisen suojelun hakijaksi Poliisiasemalla.
 • Tilapäistä suojelua saavan työnteko-oikeus on rajoittamaton, eli työtä voi tehdä millä tahansa toimialalla.
 • Tilapäinen suojelu on nimensä mukaisesti tilapäistä. Nykyisellään tilapäistä suojelua jatketaan 4.3.2024 asti ja myös työnteko-oikeus on voimassa siihen saakka.

Työn voi aloittaa heti, mutta verokortin saaminen ja pankkitilin avaaminen ovat tuottaneet joillekin ukrainalaisille ongelmia. Kokemustemme mukaan on hyvä toimia seuraavasti:

 • Kun työpaikka löytyy laaditaan työsopimus ja allekirjoitetaan se
 • Työsopimuksen kanssa mennään Verotoimistoon, josta on mahdollisuus saada verokortti sekä henkilötunnus
 • Annettava henkilötunnus on oltava ns. pysyvä tunnus (he-tu:n loppuosa ei ala numerolla 9)
 • Pysyvällä henkilötunnuksella on mahdollista saada pankista avatuksi pankkitili. Mukaan pankkiin on otettava:
  • Verokortti
  • Työsopimus
  • Tilapäisen suojelun hakemus/päätös/oleskelulupakortti
  • Biometrinen passi
 • Mikäli asiakkaalla on vain ns. Ukrainan sisäinen passi on prosessi hieman erilainen:
  • Pankissa täytetään Poliisille osoitettava pyyntö henkilöllisyyden tunnistamiseksi.
  • Asiakas varaa erillisen ajan Poliisille
  • Asiakas ottaa Poliisille mukaansa kaikki henkilöasiakirjansa sekä passikuvan
  • Poliisi toimittaa pankille varmennuksen henkilöllisyydestä
  • Henkilöllisyyden varmentamisen prosessi kestää noin kaksi viikkoa, minkä jälkeen pankkitilin avaaminen voidaan aloittaa uudelleen varaamalla uusi asiointiaika pankkiin.

Työllistymisellä voi olla vaikutuksia tilapäistä suojelua saavan etuuksiin ja asumiseen.

 • Tilapäistä suojelua saava on yleensä oikeutettu Maahanmuuttoviraston maksamaan vastaanottorahaan, joka on ns. viimesijainen etuus. Työntekijää voi neuvoa kysymään työtulon vaikutuksista etuuteen vastaanottokeskuksesta, jossa hän on kirjoilla.
 • Tilapäistä suojelua hakeva ja saava ovat oikeutettuja myös ilmaiseen asumiseen vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa tai kuntamalliin kuuluvan kunnan vuokra-asunnossa. Palkkatuloilla voi olla vaikutusta myös asumisen hintaan. Työntekijää voi neuvoa kysymään työtulon vaikutuksista etuuteen vastaanottokeskuksesta, jossa hän on kirjoilla.

Työpaikan saaneiden voi olla järkevää harkita myös työperäisen oleskeluluvan hankintaa.

 • Tilapäisen suojelun saajan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää vastaanottokeskus. Tilapäisen suojelun saajalla on rajoitetumpi pääsy kunta- ja muihin julkisiin palveluihin. Mikäli työ on pitkäkestoinen ja työntekijä viihtyy työssään, voi tulla aiheelliseksi harkita myös työperäisen oleskeluluvan hankintaa.