Ohita valikko
Meeting

Yhdistykset ja vapaaehtoiset

Yhdistykset ja vapaaehtoiset

Toimiiko yhdistyksesi maahan muuttaneiden parissa? Järjestättekö kotoutumista tukevaa toimintaa? Toimitko vapaaehtoisena maahan muuttaneiden kanssa? Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä tai kotoutumista tukevasta yhdistystoiminnasta? Nämä sivut ovat sinulle!

Kotoutumisen edistäminen on osallisuuden edistämistä ja vuoropuhelua yhteiskunnan ja kotoutujan välillä. Yhdistykset, vapaa-ehtoiset, seurakunnat ja muut paikalliset yhteisöt sekä me tavalliset kanssakulkijat voimme edistää arkisten kohtaamisten kautta vuoropuhelua ja osallisuutta. Meillä jokaisella on tärkeä rooli!

Welcomeofficen toimijalle -sivut ovat osallisuuden asialla. Ne kokoavat yhteen tietoa, työkaluja, tapahtumia sekä toimintaa liittyen maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemiseen.

Mikäli haluat tuottaa sivulle sisältöä tai sinulla on ideoita sivuston sisällöksi, ota meihin yhteyttä: info@welcome2ep.fi tai welcome.office@vaasa.fi.

 

 

Työkaluja

Luovat menetelmät

Oletko jo tutustunut luoviin menetelmiin osallisuuden edistämisessä? THL on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin luovien menetelmien hyödyntämisestä osallisuuden vahvistamisessa. Työkalut soveltuvat paitsi kotoutumisen tukemiseen, myös muiden kohderyhmien kanssa sovellettavaksi.

Tutustu THL:n materiaaliin

MAUNO: Valtakunnallinen koulutuskokonaisuus vieraskielisille suunnattuun ohjaus- ja neuvontatyöhön

Tulossa elokuussa kotoutuminen.fi-sivustolle! Verkkokoulutukset kotoutumista edistäville toimijoille | Kotoutuminen

Koulutuskokonaisuus vahvistaa vieraskielisille suunnattua ohjaus- ja neuvontatyötä. Koulutus kehittää ja tunnistaa osaamista sekä lisää yhtenäisyyttä valtakunnallisesti ohjaus- ja neuvontatyössä. Koulutus on suunnattu kaikille maahan muuttaneiden parissa työskenteleville.

Vinkkejä toimintaan maahan muuttaneiden kanssa

Miksi keksiä pyörä uudelleen? Suomesta ja ulkomailta löytyy monenlaisia toimintamalleja, joilla uusien asukkaiden kotoutumista on edistetty.

Kansainvälisiä esimerkkejä toiminnasta

Innokylästä malleja toimintaan 

 

Kumppanuusohjelma

Tutustu Työ- ja elinkeinoministeriön kumppanuusohjelmaan.

ETNO

Tutustu Pohjanmaan ETNO-verkoston Facebook-sivuihin.

Lue lisää hyvistä väestösuhteistä:

Oikeusministeriö/Etno

 

Rahoitusta toimintaan

Kotoutumisen edistäminen on monialaista ja kotoutumista tukevaan toimintaan voikin saada rahoitusta useasta eri lähteestä. Kannattaa ajatella laajasti ja etsiä rajapintoja myös sellaisten rahoituslähteiden kanssa, jotka eivät suoraan liity maahan muuttaneisiin tai kotoutumisen tukemiseen.

RAHOITUSLÄHTEITÄ:

STEA

Rakennerahastot

Paikalliset Leader-ryhmät ja maaseudun kehittäminen: Leadersuomi

Kehittämishankkeet – ELY-keskus

Ministeriöiden erityisrahoitukset

EU-rahoitus