Förbigå menyn
Två kvinnor skriven i dokument

Steps to Stay i Vasa

Denna engelskpråkiga guide visar stegen att ta när du flyttar till Finland och Vasa. Ordningen i stegen kanske inte alltid är relevant i ditt fall eller nödvändig. Men i allmänhet måste åtminstone några av dessa steg, t.ex. tillstånd och registreringar, tas redan innan du anländer eller efter att du kommit till Vasa.

Steps to Stay