Förbigå menyn

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande för organisationen Vasa Stads Förvaltning och Rådgivning/Samservice

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.welcomeoffice.fi och har gjorts upp/uppdaterats  29.03.2022. Servicen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster där det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själv granskat servicens tillgänglighet.

Digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll

2. Oproportionell börda

Webbplatsen är ny och vi kommer att lägga till innehåll och samtidigt kommer vi att förbättra tillgängligheten.

3. Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta: Kontrasten mellan texten i bilden och bakgrunden.
Icke tillgängligt innehåll och dess brister.

På så kallade huvudbilder kan ibland finnas text med bakgrund som inte gjorts mörk för att uppnå tillräckligt kontrastvärde.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimum)

Möjligt att uppfatta: Tillgänglighet till dokument som producerats med kontorsprogram
Icke tillgängligt innehåll och dess brister

Bifogade dokument kan innehålla följande brister:

  • dokumentet kan vara skannat
  • alternativa textbeskrivningar i bilder och i interaktiva blankettfält saknas
    fonter som tillåter plockning av tecken
  • läsordningen kan fattas i texten och dokumentets strukturkoder har inte fastställts
  • navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning) kan saknas
  • dokumentets språk har nödvändigtvis inte satts
  • skydd som stör hjälpprogram (t.ex. skärmläsningsprogram) kan förekomma’
  • blankettfälten är nödvändigtvis inte interaktiva

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.4.11 Kontrast i innehåll som inte är text
1.4.10 Responsivitet
1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjligt att upptäcka: Åskådliggörande med visuella metoder
Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Vissa element har strukturerats till visuellt förståeliga helheter men personer som använder skärmläsare kan inte uppfatta dem på samma sätt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

Hanterbar: Länkangivelser
Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Länkarna är till vissa delar oklart angivna såväl visuellt som för skärmläsare. Till exempel länkar som öppnar bilagefiler är delvis inkonsekvent angivna. På webbplatsen finns även länkar som leder bort från webbplatsen welcomeoffice.fi. Alla dessa har heller inte angetts särskilt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.4.4 Länkens syfte (i kontext)

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

På nätblankett
Ge respons om tillgängligheten på den här nätblanketten (kommer snart).

Tillsynsmyndighet

Om du märker problem i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens upprätthållare. Att få svar kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte alls får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i nytt fönster). På Regionförvaltningsverkets sidor finns detaljerad information om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgängligheten

www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växeln 0295 016 000