Förbigå menyn
Nainen istuu tietokoneen kanssa verkkokokouksessa luurit korvilla

Welcome Office i Österbotten

Welcome Office ger grundläggande information och råd till alla invandrare, oavsett orsak till till flytten.
Vi ger råd och vägledning även till intressenter, såsom kommuner, företag, arbetsgivare, olika utbildningsorganisationer och tredje sektorn.

Welcome Office Österbotten

Har du flyttat till Finland?

På Welcome Office får alla nya i Finland och invandrare information och rådgivning med låg tröskel.

Welcome Office ger information om ärenden som gäller migration, rekrytering, utbildning, språkkurser, arbetslivet, den offentliga servicen samt det finländska samhället.

Servicen är gratis!

Du kan få råd och hjälp med:

 • officiella papper & ansökningar
 • boka tider till service
 • migrationsärenden
 • arbetslivsfrågor
 • myndighetsservice och i samhällsfrågor
 • språkkurser
 • utbildnings- och praktikmöjligheter
 • dagvård
 • social- och hälsovårdsservice
 • boende
 • fritidssysselsättningar

Vi har kunddatorer, så att vi kan vägleda dig i att t.ex. fylla i en e-blankett på nätet.

Businessnaiset keskustelevat kokoushuoneessa

Är du en arbetsgivare? Tänker du anställa internationella experter för att hjälpa ditt företag att växa?

Welcome Office stödjer internationell arbetskrafts flytt till Österbotten genom att ge grundläggande information och vägledning till ditt företag eller den anställda/din medarbetare, så att flytten till regionen ska gå så smidigt som möjligt.

Welcome Office kan guida om:

 • tillstånds- och tillståndsfrågor och myndighetstjänster
 • flytt- och etableringstjänster för en internationell expert och deras familjemedlemmar

Vi underlättar etableringen i det finländska samhället och arbetslivet.

Ihmisten kädet yhdessä ja hymyilevät kasvot

Welcome Office främjar integration, välbefinnande och inkludering genom att underlätta tillgången till information och vägleda kunderna till lämpliga tjänster samt stöder enskilda invandrares möjligheter att delta aktivt i det finländska samhället.

Är du en partner, föreningrepresentant eller annan intressent? Söker du integrationsverksamhet eller vill du tipsa andra om din föreningsverksamhet?

Vi samlar in och förmedlar regional information. Vi önskar att samarbetspartners, såsom kommunen, tredje sektorn och utbildningsorganisationer, ger oss information om t.ex. aktuella utbildningar, språkkurser, seminarier, evenemang mm.

Mer information finns på vår sida för föreningar och frivilliga.