Förbigå menyn

Welcome Office i Österbotten

Welcome Office Österbotten

Har du flyttat till Finland?

På Welcome Office får alla nya i Finland och invandrare information och rådgivning med låg tröskel.

Welcome Office få du information om ärenden som gäller migration, rekrytering, utbildning, språkkurser, arbetslivet, den offentliga servicen samt det finländska samhället.

Du kan få råd och hjälp med:

 • officiella papper & ansökningar
 • boka tider till service
 • migrationsärenden
 • arbetslivsfrågor
 • myndighetsservice och i samhällsfrågor
 • språkkurser
 • utbildnings- och praktikmöjligheter
 • dagvård
 • social- och hälsovårdsservice
 • boende
 • fritidssysselsättningar

Välkommen, servicen är gratis!