Förbigå menyn
Rivitalon ovi

Boende

VASA - Boende

Hitta ditt drömboende i Vasa!
Ditt hem i Vasa kan ligga vid havet, i stadskärnan eller i en mer lantlig natur om du vill.

Vasa är indelat i 12 större områden som är indelade i olika stadsdelar. Lär känna stadsdelarna i Vasa och välj det bostadsområde du gillar bäst.

För mera information om boende och byggande, gå till denna Vasa -sida.

Bostadsservice – Anskaffning av bostad

Bostäder finns att få via olika företag, kommunen samt privata hyresgivare. Lättast hittar du en bostad genom att kontakta den kommunala bostadsservicen. Vanligen blir du ombedd att fylla i ett formulär för bostadsansökan. Pikipruukki Fastighets Ab ägs av Vasa stad och hyresgästerna väljs i enlighet med statsrådets beslut samt miljöministeriets regler.

I hyresannonsen finns det i allmänhet bra uppgifter om bostäder och många bilder. Oftast får du komma och bekanta dig med bostaden, när du kontaktar uthyraren. Privata uthyrare ordnar ofta också allmänna visningar, då de som söker bostad kan komma och besöka platsen utan att kontakta hyresvärden.

Det kan också vara köer till fina bostäder och hyresvärden har rätt att välja de invånare hen vill ha. Därför är det ofta snabbare att få hyra en bostad genom kommunens bostadsservice.

På Vasa stads sidor finns en lista över större bostadsuthyrare och bostadsförmedlare: vasa.fi

Privata bostadsuthyrare hittar du bäst via adressen www.vuokraovi.com

Hyra

Reservera tillräckligt med tid för att söka hyresbostad. Vissa områden är väldigt populära. På de här områdena hyrs bostäderna fort ut. När du har hittat en lämplig bostad lönar det sig att snabbt besluta om du vill ha den.

För bostaden ska hyra betalas varje månad. Vanligen är betalningsdagen i början av månaden och hyran ska betalas på förhand för varje boendemånad.

När du hittat en lämplig hyresbostad, försäkra dig om att hyran är överkomlig. Beakta att du frånsett hyran också kan bli tvungen att betala för uppvärmning, el och vatten. Du borde även ha en hemförsäkring som täcker eventuella skador.

Hyresgaranti

När du flyttar in i en hyreslägenhet, kräver hyresvärden hyresgaranti. Garantin är en säkerhet för hyresvärden att din hyra betalas i tid och om något går sönder på grund av dig, kan hyresvärden reparera det. Hyresgarantin är vanligen en summa som motsvarar 1-3 månaders hyra. Hyresgarantin kan också vara en borgensförbindelse eller en betalningsförbindelse från FPA.

Du kan ansöka om hyresgaranti från FPA, om du inte har egna inkomster eller besparingar. För att du ska få hyresgaranti från FPA måste det finnas en motiverad orsak.

När du flyttar ut ur bostaden, kan du få tillbaka den hyresgaranti du själv betalat. Det kan hända att hela hyresgarantin inte betalas tillbaka, om bostaden behöver repareras eller om du inte betalt alla hyror.

Konsumentförbundet: Hyresguide (pdf) finska | svenska | engelska| ryska | franska | somaliska | arabiska

Blåbandstiftelsen: Asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto vasta Suomeen muuttaneelle (liten ordlista om boende och socialskydd för nyanlända till Finland) finska | arabiska | kurdiska | tigrinska | swahili

I den här finskspråkiga videon från ovikoodi berättas vad hyresgarantin är och varför den behövs.

Källa: www.ovikoodi.fi

Hyresavtal

När du flyttar in i en bostad, ska ett skriftligt hyresavtal göras upp. I det kommer man överens om bostadens:

 • hyra och hyrans betalningsdag
 • hyresgarantin
 • övriga boendekostnader (vatten, el, värme, bastu, bilplats)
 • och där nämns också om hyresavtalet gäller en viss tid eller tillsvidare.

Ett viss tids hyresavtal betyder att avtalet gäller en viss på förhand bestämd tid. Om avtalet gäller för en viss tid, kan det ingå avtalsböter i avtalet. Ett tillsvidare gällande avtal innebär att det är fortgående och kan sägas upp på initiativ av hyresgästen när som helst med iakttagande av överenskommen uppsägningstid.

I hyresavtalet finns ofta också anvisningar om boendet t.ex. om husdjur eller rökning. Kom ihåg att hyresavtalet är bindande efter att det undertecknats!

Bor du på hyra i ett egnahemshus, måste du ofta betala separat för bl.a. uppvärmning och avfallshantering.

Om du inte förstår avtalets villkor, ska du inte underteckna avtalet.

 

Suomen Vuokranantajat: Handboken God Hyressed (pdf)

finska | svenska | engelska | ryska | arabiska

 

HUR ETT HYRESAVTAL SKA GÖRAS UPP

I de här  videon från Finlands flyktningshjälp visas hur ett hyresavtal ska göras upp och vad som ska beaktas i avtalet. På svenska finns information på InfoFinland.

engelska | arabiska | somaliska | sorani | franska | tigrinska | dari

Källa: Suomen Pakolaisapu

Uppsägningstid

Ett hyresavtal gäller vanligen en viss tid eller tillsvidare. Den vanligaste avtalstypen är den som gäller tillsvidare. Där finns inga tidsangivelser och du kan säga upp bostaden när som helst.

I avtalet nämns ändå vanligen vad som är den kortaste möjliga hyrestiden, som i allmänhet är 12 månader.

När du flyttar från en bostad, kontrollera avtalets uppsägningstid. I avtalet står hur mycket på förhand du måste meddela hyresvärden om flyttning.

Om du t.ex. vill flytta från bostaden 1.12, måste du säga upp bostaden senast 31.10.  Annars blir du tvungen att också betala hyra för december.

Om du inte följer kontraktet, kan det hända att du inte får tillbaka hyresgarantin.

Observera att det inte alltid är möjligt att avbryta ett visstids hyresavtal innan hyresavtalets giltighetstid upphör. Ett visstidsavtal gäller som namnet säger bara en viss bestämd tid. I vissa fall kan du ändå säga upp ett visstidsavtal, men då blir du tvungen att betala avtalsböter.

När du bor på hyra

FASTIGHETSSKÖTSELBOLAG

Fastighetsskötselbolaget sköter om att huset hålls i skick.

I vissa husbolag kan en del av underhållet också höra till de boende. Vanligen nämns det här i hyreskontraktet.

Ta reda på vilket bolag för fastighetsskötsel som används i ditt hus. Kontaktuppgifterna finns vanligen på en anslagstavla i allmänna utrymmen.

Du kan ringa fastighetsskötselbolaget om något gått sönder i din bostad. Fastighetsskötselbolaget hjälper till exempel om en kran läcker.

Installera inte stora hushållsmaskiner själv utan använd dig av en yrkesman. Åtminstone installation av tvättmaskin, diskmaskin och belysningsarmatur utan snabbkoppling bör skötas av yrkesmänniskor.

Fastighetsskötselbolaget öppnar också dörren, om man exempelvis har låst ut sig i misstag. Den här tjänsten är vanligen avgiftsbelagd.

Fastighetsskötselbolaget utför ibland också service i hela huset och då behöver de komma in i bostaden.  Det kommer alltid ett meddelande om sådant på förhand.

DISPONENT

Disponenten sköter om husbolagets förvaltning. Ta reda på vem som är disponent för ditt husbolag. Kontaktuppgifterna finns vanligen på en anslagstavla i trappuppgången. Du kan också be honom om uppgifter om användningen av gemensamma lokaler och avgifterna för dem. I gemensam användning kan till exempel vara:

 • en bastu, som man måste boka bastutur till
 • en tvättstuga, som du kan boka för att tvätta och torka kläder.

Också bilplatsen kan vara avgiftsbelagd.

Vill du ha en satellitantenn i bostaden, bör du be om lov av disponenten. Antenner eller andra konstruktioner får inte installeras utan lov.

Följ disponentens anvisningar och huset ordningsregler. Om du inte följer reglerna, kan du få en varning. När du fått flera varningar, kan du vräkas från din bostad.

REGLER FÖR BOENDE

Bekanta sig med rättigheter och skyldigheter för boende för på sidorna InfoFinland.

När du bor någonstans, kom ihåg att:

 • följa reglerna för de boende.
 • ta hänsyn till andra människor.
 • sortera avfallet i rätt avfallskärl. Förvara inte avfallspåsar på balkongen eller gården.
 • undvika att ropa, spela musik högt eller ha på ljudet högt på tv-program från kvällen till morgonen.
 • parkera bilen på din egen plats.
 • tobaksrökning på balkongen nuförtiden är förbjudet i de flesta hus.
 • Gör inte ändringar eller reparationer i bostäder utan tillstånd av disponent eller bostadens ägare!

Ouka.fi – guide för boende  finska | engelska | somaliska | arabiska | tigrinska | dari

Helsinki: finskspråkig video om att bo i hyreslägenhet: (finns också på andra språk, men inte på svenska) : engelska | somaliska | arabiska )

Bostadsrätt

Vasa bostadsrätt Ab erbjuder lägenheter som bostadsrätt.  Denna boendeform är ett slags mellanting av en ägar- och hyresbostad.

Vasa bostadsrätt

Köp av bostad

När du planerar att köpa bostad, kom ihåg att du behöver kunna finska tillräckligt bra! Det är verkligen viktigt att köparen och säljaren förstår varandra! Kontakta den lokala invandrarkoordinatorn för att få hjälp.

För bostadsköp är det vanligen möjligt att få lån från en bank, det är viktigt att jämföra lånevillkor och banker.

Viktig information och anvisningar på nätsidan Info Finland: Köpa bostad – InfoFinland

Nuorisoasuntoliitto (NAL): Asumisen ABC (på engelska ABCs of Housing)  finska | engelska | arabiska | ryska

Andelsbanken: Guide för köpare av första bostaden

Konkurrens- och konsumentverket: Bostadsköp

Kom ihåg att om du äger en bostad, betalar du också fastighetsskatt för den. Närmare uppgifter på skatteverkets sidor.

Boende för studerande

Ifall du är studerande kan du ansöka om en hyresbostad, som är särskilt avsedd för studeranden. Hyran för en studentbostad är vanligen lägre än för andra bostäder. Fråga på din egen studieort var du kan ansöka om studentbostad. En del av studentbostäderna är boxbostäder, där man har ett eget rum i bostaden, men övriga utrymmen är gemensamma.

Boende för studerande – InfoFinland

VOAS -studentbostäder i Vasa.

Lärkan i Vasa har studentlägenheter.  Studeranden i svenskspråkiga utbildningsanstalter på högskolenivå har förtur.

 

FPA:s bostadsstöd

Om du bor permanent i Finland och har tillgång till socialskydd, kan du fråga om bostadsstöd från FPA då du inte kan betala för dina bostadsutgifter. FPA kan betala bostadsstöd, om du har små inkomster. Bostadsstödet är avsett för kostnader som orsakas av boendet.

Du kan ansöka om stöd för hyra, bolagsvederlag samt exempelvis för vattenavgifter, uppvärmningskostnader och hemförsäkring.

De olika stöden från FPA är:

 • allmänt bostadsbidrag
 • pensionstagarens bostadsbidrag för pensionärer
 • militärunderstöd som bostadsunderstöd för beväringar och civiltjänstgörare

ANSÖKAN OM BOSTADSBIDRAG

Allmänt bostadsbidrag kan ansökas hos FPA med en ansökan om bostadsbidrag (AT1) Du kan också ansöka om bostadsbidrag på nätet.

Som bilagor till ansökan bör det finnas:

 • en kopia av hyreskontraktet och en utredning över hyrans storlek (hyresbostad)
 • en utredning över vederlagets storlek och bostadslånet (ägobostad)

Lämna in eller sänd ansökan till FPA-byrån eller fyll själv i en ansökan på nätet. FPA betjänar sina kunder på byråerna, per telefon och per post samt via betjäningsservicen på internetsidorna.  När du sköter dina personliga ärenden på FPA:s byrå, ska du ha med dig ett personbevis, exempelvis ett pass.

Du får beslutet antingen via den elektroniska tjänsten Oma Kela eller per post hem.

FPA: Ansökan om bostadsbidrag  finska | svenska | engelska

FPA: Guide om allmänt bostadsbidrag   finska | svenska| engelska ryska

Störningsituationer i boendet

Kontakta Vasa stads boenderådgivare om du behöver råd gällande olika problematiska situationer i boendet, såsom betalningsstörningar med hyran eller vräkningssituationer.

Boenderådgivning vasa.fi

Hemmets säkerhet, försäkring, skyldigheter osv.

Hemmets säkerhet

Säkerhet i hemmet – InfoFinland

Det allmänna nödnumret är 112. Ring nödnumret, om du behöver hjälp av t.ex. brandkår eller polis eller om ambulans behöver tillkallas.

Observera att:

 • Det finns en lag i Finland, som anger att det i varje bostad bör finnas tillräckligt många brandvarnare. En brandvarnare är en anordning, som reagerar på rök genom att pipa. När brandvarnaren piper är det ett tecken på att det finns en brand i bostaden eller huset. Brandvarnaren kan rädda ditt liv! En brandvarnare räcker för ca 60 kvadratmeter. Om ditt hem har en yta på 65 kvadratmeter, behöver du två brandvarnare.Har din bostad fler än en våning, ska varje vånings yta att beräknas skilt. I varje våning ska det finnas tillräckligt många brandvarnare. Installera brandvarnaren i taket mitt i rummet, så att den märker rök från en brand så fort som möjligt. Men installera inte brandvarnaren nära en spis eller en ugn. Du måste själv försäkra dig om att brandvarnaren fungerar. Du kan köpa brandvarnare till exempel på ett varuhus, en större dagligvaruaffär eller i en järnaffär. Det finns olika slag av brandvarnare, be en försäljare om mer information. Testa att brandvarnaren fungerar en gång i månaden. Byt batteriet vid behov, gärna åtminstone en gång per år.
 • Ljus får inte lämnas utan övervakning i ett rum. Det är viktigt att minnas att en vuxen alltid måste övervaka brinnande ljus. Små barn kan i misstag till exempel stjälpa ett ljus och orsaka en brand.
 • Trasiga elapparater får inte användas eller man ska inte reparera dem ensam.  Om en elapparat får något fel, ska den föras till en reparatör eller till en insamlingspunkt för elektronikavfall. Elapparater får endast repareras av elektriker.
 • I hus i Finland cirkulerar vatten i batterierna (inte exempelvis gas).
 • Kontrollera regelbundet att vattenrören i din bostad inte läcker. Kontrollera också att det inte läcker ut vatten på golvet från exempelvis diskmaskinen, kylskåpet eller tvättmaskinen.
 • Uppkommer en vattenläcka i din bostad, försök stänga av vattenledningen vid avstängningsventilen. Anmäl genast läckan till fastighetsservicebolagets journummer eller direkt till disponenten eller ägaren.

Turvallisesti omassa kodissa – selkokielinen opas lättläst broschyr på finska om säkerheten i hemmet

Helsingfors stad, Lähiö-projektet: Minun kotini kerrostalossa -opas (pdf) finska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Videon gjorda av Pirkalands räddningsverk  (på finska), inte textade:

TULIPALOJEN EHKÄISY OMASSA ASUNNOSSA:

(engelska | kurdiska | farsi | somaliska | dari | ryska | arabiska)

 

TULIPALOJEN EHKÄISY ASUNTOLASSA:

(engelska | kurdiska | farsi | somali | dari | ryska | arabiska)

 

POISTUMINEN JA POISTUMISTURVALLISUUDEN TÄRKEYS ASUNNOSSA:

(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

POISTUMINEN JA POISTUMISTURVALLISUUDEN TÄRKEYS ASUNTOLASSA:

(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

KUINKA TOIMIA TULIPALON SATTUESSA ASUNNOSSA:

(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

KUINKA TOIMIA TULIPALON SATTUESSA ASUNTOLASSA TULIPALO OMASSA HUONEESSA:

(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

KUINKA TOIMIA TULIPALON SATTUESSA ASUNTOLASSA TULIPALO TOISESSA HUONEESSA:

(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

PELASTUSLAITOS SUOMESSA (OSA 1):

(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

PELASTUSLAITOS SUOMESSA (OSA 2):(englanti | kurdi | farsi | somali | dari | venäjä | arabia)

 

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är ett avtal som täcker skador i hemmet.

Du väljer vilket försäkringsbolag du anlitar. Olika försäkringsbolag har försäkringar med olika innehåll. Kontrollera vad din egen försäkring täcker innan du tecknar försäkringen. En hemförsäkring är frivillig, men många hyresvärdar vill inte hyra ut en bostad, om hyresgästen inte har hemförsäkring. Hemförsäkringen skyddar också din egendom!

När du betalar en regelbunden försäkringsavgift till försäkringsbolaget, kan försäkringsbolaget till exempel ersätta ägodelar som gått sönder genom olycksfall. Ofta måste du också själv betala en viss summa. Den här summan kallas självrisk.

Källa: Sininauhasäätiö: Asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto vasta Suomeen muuttaneelle (Liten finsk ordlista för nyligen inflyttade)

finska | arabiska | kurdiska | tigrinska | swahili

De största försäkringsbolagen med kontor i Vasa:

 • LokalTapiola Österbotten
 • Fennia

Elavtal

I Finland är nätspänningen 230 volt.

I Finland får egentliga elarbeten endast utföras av utbildade personer i elbranschen.

Några små elarbeten får du göra själv, om du kan. Du kan exempelvis:

 • byta säkringar
 • Byta glödlampa i armatur
 • Ansluta en lampa i taket med hjälp av anslutningsdon

ELAVTAL

Du får el till bostaden när du gör elavtal. Gör avtalet med ett elbolag. Du kan göra avtalet per telefon eller via internet.

I Finland betalas förutom för själva elen också för elöverföringen. I allmänhet behöver du inte vara i kontakt med det företag som äger elnätet utan avtalet om överföring avtalas på samma gång som du skriver avtal med bolaget som säljer el.

Det lönar sig att jämföra elpriser mellan olika elbolag för att hitta det mest förmånliga.

Kom ihåg att säga upp avtalet, när du flyttar. Du kan också överföra kontraktet till ditt nya hem.

Energimyndigheten – Information till elkonsumenten

Energimarknadsverket –  Elprisjämförelse

Vasa elektriska – Flytt och elavtal

Avfallshantering

När man bor på hyra ingår avfallshanteringen vanligen i hyran och husbolaget sköter om hanteringen.

Husbolaget kan ha olika avfallskärl, som invånarna ska sortera sitt avfall i. Bekanta dig med anvisningarna om avfallssortering från ditt husbolag. Fel sorterat avfall gagnar inte miljön och kan öka kostnaderna för avfallshantering och kan därigenom påverka hur stor hyra du betalar. Varje invånare är ansvarig för att omgivningen kring avfallskärlen är städad och snygg.

Bor du i ett egnahemshus (villa) måste du se till att avfallshanteringen genomförs. Det finns olika företag att välja mellan beroende på var du bor. I Vasatrakten hanterar Stormossen avfall.

Djur

Ifall du bor på hyra, beslutar din hyresvärd om det får finnas husdjur i bostaden. Om ditt husdjur orsakar skada, är  du vanligen skyldig att reparera/ersätta skadan. Reparationskostnaderna kan dras av från den hyresgaranti som du ska få tillbaka, när du flyttar från bostaden.

Trafikförbindelser, kollektivtrafik och annan diverse information

Trafikförbindelser

I städerna finns ofta fungerande kollektiv trafik, men på landsbygden kan du behöva en egen bil. Tågförbindelser sköts av VR och bussförbindelser opereras främst av Matkahuolto och Onnibus.

Om du har egen bil med dig när du kommer till Finland, kan du använda din utländska bil högst 6 månader under ett år utan att betala fordonsskatt. Närmare uppgifter på Skatteverkets sidor.

Registrering av bil i Finland.

Om du köper bil i Finland, ska du förutom fordonsskatt också betala den obligatoriska trafikförsäkringen och din bil registreras i ditt namn.

För att köra bil i Finland ska du också ha ett godkänt körkort för att köra bil.

Mera information om byte av utländskt körkort till finländskt.

Det är också lätt att köpa bil i Finland, i de större städerna finns många olika bilaffärer. Ett gott utbud av  bilar hittar du också på internet www.nettiauto.com. Kostnaderna för underhåll av bilar är överraskande stora i Finland. Årligen måste man betala den obligatoriska trafikförsäkringen, fordonsskatten och en eventuell kaskoförsäkring och drivkraftsskatter. Nya bilförare betalar ofta högre försäkringar än mer erfarna förare.

Kollektiv trafik

Vasas och Korsholms kollektvitrafik heter Lifti. Läs mera här.

Du kan planera din rutt med hjälp av Digitransit -reseplaneraren.

Du kan köpa en engångsbiljett från busschauffören eller på förhand köpa Waltti säsongs- eller värdekort. Läs mera här.

När du vill förflytta dig från en ort till en annan kan du använda

Tågförbindelser – www.vr.fi

Bussförbindelser – www.matkahulto.fi

Ekologiska grupper och avfallscontainrar (skräpcontainrar m.fl.)

Lopptorg är en väldigt populär hobby i Vasa och du kan göra stora fynd eller till och med sälja saker själv. Ha koll på lopptorgsevenemang här.

På Facebook informerar olika slags grupper och där man kan ge bort eller sälja saker, som man inte behöver.

De här grupperna hittas ofta på Facebook med sökorden: ROSKALAVA och din hemstads namn (åtminstone Kristinestad använder CONTAINER Kristinestad)

Vid sidan av ekologiska grupper finns lopptorg (second hand shop) i Vasa, där du kan hitta användbara saker förmånligt. Här är ett urval av de vanligaste i Vasa:

 • SPR Kirppis
 • Comboliina
 • Combo Kirppis Outlet
 • Hoppets stjärna – Toivon tähti