Förbigå menyn

Information till arbetsgivaren

Arbetsgivare

Att söka och avlöna utländsk arbetskraft.

Det krävs alltid planering och framförhållning om man söker arbetskraft till sitt företag. Rekrytering i utlandet för dessutom med sig frågor av en annan karaktär, eftersom invandrare i Finland inte brukar ha erfarenhet av det finländska arbetslivet och av att bo i Finland. De har inte heller samma slags förhandsuppfattning om ditt företag som arbetsgivare jämfört med arbetssökande som redan bor i Finland.

För att internationell rekrytering ska lyckas som helhet krävs det också att arbetstagarna kan etablera sig, att företaget har förmåga att ta emot arbetstagare från utlandet och också att vårt samhälle har förmåga att bemöta och integrera invandrare.

På dessa sidor hittar du uppgifter som handlar om rekrytering, etablering och om mångfaldiga arbetsgemenskaper.

  • Att söka arbetskraft utomlands

    Vad måste man beakta då man rekryterar i utlandet?

  • Hurdant uppehållstillstånd behöver min arbetstagare och vad borde jag beakta när jag avlönar en utländsk arbetstagare?

  • Att flytta till Finland, skaffa bostad, registrera sig och få en ny livsmiljö är utmaningar som invandraren stöter på. Var kan man få hjälp?

  • En internationell arbetsgemenskap är en resurs, som förutsätter att organisationen har förmåga att möta individer och leda mångfald.

Bekanta dig med handboken om internationell rekrytering

Handboken som sammanställts av projektet Rikta kursen mot Finland finns på finska, svenska och engelska.

Handboken

Förortsexperternas YouTube videor till stöd för internationell rekrytering finns på finska och svenska

Se YouTube

Pohjalaiset yrittäjät kertovat - Tarinoita onnistumisista ja epäonnistumisista kansainvälisillä työntekijämarkkinoilla.

Osio tulossa myöhemmin!

Hyvä kansainvälinen työnantaja -merkki auttaa yrityksiä viestimään vastuullisuudesta ja houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia.

Osio tulossa myöhemmin!