Ohita valikko
Latoja Söderfjärden pellolla

Welcome2EP

Welcome2EP on Etelä-Pohjanmaalla toimiva ohjaus- ja neuvontapalvelu, jonka asiakkaita ovat Suomeen toisesta maasta muuttaneet henkilöt. Suomessa oleskelun syyllä tai asumisajalla ei ole merkitystä.

Maahan muuttaneille

Welcome2EP palvelee Etelä-Pohjanmaalla asuvia maahanmuuttajia, maahantulon syystä tai Suomessa asumisajasta riippumatta. Palvelupisteitä on ympäri maakuntaan.

Welcome2EP tarjoaa tietoa sekä apua, neuvoa ja ohjausta arjen asioissa sekä käytännön kysymyksissä:

 • Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.
 • Tietoa, neuvontaa ja apua viranomaisten palveluissa (poliisi, DVV, Kela, verotoimisto, TE-toimisto).
 • Apua asiointiin kuntien palveluissa (sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus/päivähoito, peruskoulu).
 • Tietoa kielikursseista ja koulutusmahdollisuuksista ja apua kursseille ja koulutukseen hakeutumiseen.
 • Tietoa työhön ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä säännöistä ja prosesseista sekä apua lupien hakemiseen.
 • Tietoa harrastuksista ja muista osallisuutta vahvistavista toiminnoista sekä apua oman yhteisön löytämiseen.
 • Tietoa, apua ja neuvoa asumisesta, muuttamisesta ja arjen hallinnasta.

Welcome2EP:n palvelukieliä ovat suomi, englanti ja unkari.

Tulkkaus muille kielille on saatavilla!

Työnantajille

Welcome2 EP:n yksi keskeinen tavoite on tukea kansainvälisen työvoiman as

ettautumista asumaan Etelä-Pohjanmaalle. Tavoitteen saavuttamiseksi Welcome2EP mm:

 • Tarjoaa työnantajille yleistasoista neuvontaa työluvista.
 • Tarjoaa työnantajille väylän edistää työntekijän kotoutumista.
 • Tukee maahan muuttaneiden työelämävalmiuksia tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja koulutuksia.
 • Mahdollistaa ulkomaisen työvoiman ja alueen työnantajien kohtaamisia.​

Ohjausta ja neuvontaa voidaan tarjota jo ennen maahan saapumista ja työnantajia kannustetaan ohjaamaan uudet kv-työntekijät jo aikaisessa vaiheessa Welcome2EP palveluiden pariin.

 

Kuntien ja muiden organisaatioiden yhteistyökumppaneille

Onnistuminen kotoutuminen edellyttää kotoutumisen kaksisuuntaisuutta, eli sitä, että huomiota kiinnitetään paitsi kotoutujan valmiuksiin kotoutua myös vastaanottavan yhteiskunnan valmiuteen kotouttaa. Welcome2EP:n tavoitteena on tukea vastaanottavuutta. parantaa maahanmuuttajille tarjolla olevia palveluita kokonaisuudessaan sekä lisätä keskustelua kansainvälistyvästä eteläpohjalaisuudesta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Welcome2EP mm:

 • Tiedottaa aktiivisesti kuntia ja muita organisaatioita tarjolla olevista palveluistaan

 • Kouluttaa ja konsultoi paikallisia viranomaisia maahanmuuttoon, -muuttajiin ja kulttuuriseen kohtaamiseen liittyvissä asioissa.

 • Ohjaa ihmisiä kohti paikallisia yhteisöjä kuten harrastus- ja muuta yhdistystoimintaa.

 • Toimii moniammatillisissa verkostoissa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

 • Edistää vuoropuhelua paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Palveluun ohjautumisen näkökulmasta on erityisen tärkeä, että mahdollisimman monessa julkisen sektorin palveluyksikössä on tieto olemassa olevista maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista. Tieto palveluista tehostaa maahan muuttaneiden ohjausta ohjaus- ja neuvontapalveluiden piiriin. Ja edelleen, toimivat alkuvaiheen palvelut edistävät kotoutumista ja työllistymistä pidemmällä aikavälillä.