Ohita valikko

Työ ja yrittäjyys

Työ ja yrittäjyys Vaasassa

Vaasan kansainvälisessä työympäristössä on tarjolla paljon työmahdollisuuksia ammattilaisille.

Vaasan kaupunki on suurin työnantaja seudulla, jonka palveluksessa on n. 3500 työntekijää eri aloilla. Tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia (kuntarekry.fi); nuoria kesätöihin, opiskelijoita sijaisuuksiin, vastavalmistuneita sekä kokeneita ammattilaisia moniin haastaviin tehtäviin.

Kasvatamme jatkuvasti henkilöstön monimuotoisuutta kiinnittämällä enemmän huomiota eritaustaisten ja eri elämäntilanteissa olevien rekrytointiin ja työllistämiseen. (Vaasan kaupunki)

Vaasan alue on tunnettu energia sektoristaan, joten energiateollisuus tarvitsee jatkuvasti osaajia. Tämän lisäksi Vaasassa tarjotaan erittäin paljon mahdollisuuksia hoitohenkilökunnalle ja esim. varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Yleistä Suomen työelämästä 

Suomessa arvostetaan luotettavuutta, täsmällisyyttä, ja tasa-arvoa. Se näkyy kaikessa suomalaisessa kulttuurissa sekä työelämässä.  

Lisätietoa suomalaisesta työkulttuurista saat InfoFinland sivuilta 12 kielellä.   

Suomessa lait ja sopimukset määräävät, mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Laki määrää esim. työajoista, lomista, sairausajan palkasta ja irtisanomisen ehdoista. Laki määrää myös esim. vähimmäispalkoista, eli kuinka paljon palkkaa ainakin on maksettava.  

Työllisyys ja kotoutumispalvelut

Työllisyyspalvelut kuuluvat sekä työnhakijoille että työnantajille. Jos jäät työttömäksi, TE-toimistossa sinua autetaan uuden työn etsimisessä tai koulutukseen hakeutumisessa. Lisäksi sinua neuvotaan ja ohjataan oman yrityksen perustamisessa. Erityisesti maahanmuuttajille tarkoitettuja varhaisen vaiheen kotouttamispalveluita TE-toimistossa ovat muun muassa:  

 • ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille  
 • Alustava arviointi  
 • kotoutumissuunnitelma  
 • kotoutumiskoulutus   

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

SUOMESSA TYÖNTEKIJÄLLÄ ON OIKEUS:  

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin  
 • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat  
 • järjestäytymiseen  
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön  

TYÖNTEKIJÄLLÄ ON VELVOLLISUUS:  

 • suorittaa työ huolellisesti  
 • noudattaa sovittuja työaikoja  
 • noudattaa työnjohdon ohjeita  
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta  
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus  
 • ottaa huomioon työnantajan etu  

Lähde: InfoFinland, Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet – InfoFinland 

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Jos olet työtön, sinun pitää rekisteröityä TE-palvelujen asiakkaaksi. Tämä tehdään Oma Asiointi –palvelussa, jos sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti. Ilmoittautuminen verkkopalvelussa sisältää useita vaiheita. Käy kaikki vaiheet huolellisesti läpi, jotta työnhakusi säilyy voimassa. Jos työnhakusi katkeaa, päättyy oikeutesi työttömyysetuuteen. 

Lue lisää Työmarkkinatorin sivuilta.   

Jos olet juuri muuttanut Suomeen, etkä asu täällä tilapäisesti (esimerkiksi opiskelijan oleskeluluvalla), eikä sinulla vielä ole verkkopankkitunnuksia, voit täyttää tämän lomakkeen. Voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi myös puhelimitse (jos olet ollut aikaisemminkin työttömänä työnhakijana) tai käymällä TE-toimistossa. Kun menet TE-toimistoon ensimmäisen kerran, ota mukaasi: 

 • passi tai poliisilta saatu todistus passin tilapäisestä haltuunotosta 
 • oleskelulupa 
 • maistraatista saatu väestörekisteriote tai Kela-kortti tai muu asiakirja, jolla osoitat, että sinulla on suomalainen henkilötunnus 
 • työ- ja koulutodistukset, jotka on käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 

TE-palvelut – Oma asiointi (mol.fi) 

Ilmoittautumisohjeet EU- ja ETA-maiden kansalaisille – TE-Palvelut 

Ilmoittautumisohjeet muiden maiden kansalaisille – TE-Palvelut 

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu – TE-Palvelut 

Työnhaku ja työhakemus

Kaikki Suomessa vapaassa haussa olevat työpaikat löytyvät TE-palvelujen sivuilta.   

Suomessa on kuitenkin paljon ”piilotyöpaikkoja”, joita varten on hyvä olla suhteita. Paras tapa löytää näitä työpaikkoja on verkostoitua paikallisten kanssa.   

Yleensä kun haet työpaikkaa, lähetät työnantajalle työhakemuksen ja CV:n eli ansioluettelon. Kirjoita hakemus ja CV samalla kielellä, jota työpaikkailmoituksessa on käytetty. Kirjoita uusi hakemus ja päivitä CV:si joka kerta, kun haet uutta työpaikkaa. Voit myös olla suoraan yhteydessä työpaikkaan, joka sinua kiinnostaa. Voit lähettää avoimen hakemuksen tai soittaa työnantajalle, vaikka tarjolla ei olisi avoimia työpaikkoja. Kerro avoimessa hakemuksessa osaamisestasi ja millaisia tehtäviä voisit tehdä.  

Työhakemuksen tarkoitus on herättää työnantajan mielenkiinto, niin että pääset työhaastatteluun. Vastaa hakemuksessa toiveisiin ja vaatimuksiin, jotka työpaikkailmoituksessa on mainittu. Korosta niitä asioita, jotka ovat tärkeitä tehtävässä sekä konkreettisia esimerkkejä osaamisestasi. Työhakemus on yleensä vajaan yhden sivun mittainen. Pyydä, että joku lukee ja tarkastaa hakemuksesi. 

Lisätietoa mm. työpaikkahakemuksesta, työ- ja opintotodistuksista, palkkatoiveesta, oman osaamisen tunnistamisesta ja tutkinnon tunnustamisesta löydät täältä. Työhakemus ja CV – InfoFinland 

Lähde: InfoFinland Työhakemus ja CV – InfoFinland 

VASEK logo

Vaasan seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö VASEK on yritys- ja palveluhakemisto, josta voit löytää kaikki seudun yritykset.

Ansioluettelo eli CV

Ansioluettelossa eli CV:ssa kerrot osaamisestasi, työkokemuksestasi ja koulutuksestasi tiiviissä ja selkeässä muodossa. CV-malleja on erilaisia. Tutustu erilaisiin CV-malleihin ja rakenna itsellesi sopiva ansioluettelo. CV on yleensä 1-2 sivua pitkä.  

Voit lisätä CV:n alkuun yhteenvedon tai profiilin, jossa kuvailet taustaasi ja ydinosaamistasi muutamalla lauseella. Voit kertoa mitkä ovat työnhakusi tavoitteet tai mitä erityisosaamista sinulla on. Voit lisätä myös valokuvan itsestäsi. Lisätietoa CV:n tekemisestä löydät täältä. Työhakemus ja CV – InfoFinland 

Työhaastattelu

Työhaastatteluun on hyvä valmistautua huolellisesti: 

 • Tutustu työnantajaan ja yritykseen esimerkiksi verkkosivujen avulla 
 • Palauta mieleesi, mitä tehtävää olet hakenut ja mitä ilmoituksessa on sanottu 
 • Harjoittele kuvailemaan osaamistasi käymällä läpi ansioluettelosi 
 • Mieti etukäteen, mitä kysymyksiä työnantaja voi sinulta kysyä ja mieti, mitä niihin vastaat. 
 • Mieti kysymyksiä, joita haluat esittää tehtävästä ja työnantajasta. 

Lisätietoa työhaastattelusta löydät Vinkkejä työnhakuun – TE-Palvelut 

Ammattiliitto ja työttömyyskassa  

Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon. Tämä on kuitenkin vapaaehtoista. Suomessa lainsäädäntö turvaa työntekijän oikeuden kuulua ammattiliittoon. Ammattiliittojen tehtävänä on pyrkiä turvaamaan jäsenten edut ja oikeudet työelämässä. Ammattiliiton jäsenet maksavat jäsenmaksua. Se on yleensä noin 1 – 2 % palkasta. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa.  

Hyöty ammattiliittoon kuulumisesta: 

 • Ammattiliitot turvaavat sinun etuja ja oikeuksia.   
 • Ammattiliitot pyrkivät parantamaan palkkoja ja työsuhdeturvaa työntekijöille.   
 • Ammattiliitolta voit saada tukea luottamushenkilöltä työpaikan riitatilanteissa.   
 • Liitolta voit saada neuvoja ja neuvotteluapua.  
 • Jos jäät työttömäksi, saat ansiosidonnaista (palkkaan perustuvaa) päivärahaa, joka on parempaa kuin Kelan maksama päiväraha.   

Jos et löydä sinulle sopivaa ammattiliittoa, tai koet, että se ei sovi sinulle, kannattaa kuitenkin liittyä työttömyyskassaan, joka on kaikille avointa. Työttömyyskassaan kuuluva työntekijä maksaa työssä ollessaan työttömyyskassalle jäsenmaksua, joka on yleensä noin 70-100 euroa vuodessa. Jos työ loppuu ja jäät työttömäksi, voit hakea kassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.  Työttömyyskassaan liittyminen kannattaa, koska ansiosidonnainen päiväraha on suurempi kuin tavallinen työttömyysturva.  

Työttömyyskassaan on tärkeää liittyä heti kun työsuhteesi alkaa. 

InfoFinland sivulta löydät lisää tietoa ammattiliitoista.   

Verokortti 

Suomessa maksetaan erilaisia veroja. Suurin osa niistä menee suoraan palkasta ja tätä varten tarvitset verokortin, joka sinun pitää välittää työnantajalle.    

Verokortti – Muutto ulkomailta Suomeen.

InfoFinland Verotus – InfoFinland 

Työsopimus

Työsopimuksessa työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta, sekä muista työhön liittyvistä eduista ja ehdoista. Työsopimus koskee molempia osapuolia. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Lue työsopimus huolellisesti, ennen kuin allekirjoitat sen. Jos et ymmärrä, mitä työsopimuksessa lukee, älä allekirjoita sitä. 
Työsopimus: Työsopimuksen sisältö – InfoFinland

Työtodistus

Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus. Tarvitset työtodistusta, kun haet uutta työpaikkaa tai ilmoittaudut työttömäksi. Työtodistuksessa on mainittu työsuhteen kesto ja työtehtävät. Lisäksi työntekijä voi pyytää, että työnantaja kirjoittaa työtodistukseen työsuhteen päättymissyyn sekä arvion työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.  
Työtodistus – InfoFinland 

Sairausloma

Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma, on sinulla oikeus olla poissa työstä. Sinun tulee ilmoittaa sairastumisesta työpaikkasi esimiehelle heti. Työnantaja voi pyytää sinulta lääkärintodistusta sairastumisesta tai tapaturmasta.  

Työnantajalla on velvollisuus maksaa sairausajalta palkkaa. Jos työsuhteesi on jatkunut yli kuukauden ennen sairastumistasi tai tapaturmaasi, saat täyden palkan vähintään sairastumispäivältä ja yhdeksän päivän ajalta sairastumispäivän jälkeen. Jos et senkään jälkeen voi palata töihin, voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa, jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen.
Lähde: Jos sairastut – InfoFinland 

Työsuojelu

Suomessa työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Työnantaja vastaa siitä, että kaikki voivat tehdä työtä turvallisesti. Työnantajan on järjestettävä uudelle työntekijälle perehdytys työpaikkaan. Työnantajalla on myös velvollisuus perehdyttää työntekijät työpaikan turvallisuusohjeisiin ja opettaa heille oikeat työtavat. 

 • Työsuojelun tarkoitus on vähentää ja poistaa työssä aiheutuvia vaaroja 
 • Työsuojelulla pyritään edistämään ihmisen terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä 
 • Se kohdistuu ensisijaisesti työntekijään   
 • Voit esimerkiksi tehdä ilmoituksen huonoista työoloista ja kohtelusta työsuojeluun, ole kuitenkin ensisijaisesti yhteydessä omaan liittoon tai työttömyyskassaan   

Lähde: Työsuojelu – InfoFinland 

Ongelmatilanteet

Jos sinulla on työpaikallasi ongelmatilanne, keskustele ensin esimiehesi kanssa. Jos siitä ei ole apua, ota yhteyttä työpaikan luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoosi. Voit myös ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisiin. Työelämän ongelmatilanteisiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia sekä muuta lisätietoa löydät täältä Työelämän ongelmat – InfoFinland. 
Työsuojelu: Puhelinneuvonta –  (tyosuojelu.fi)

Yrittäjyys ja yritysneuvonta 

Kun haluat perustaa yrityksen, mieti tarkkaan, onko sinulla hyvä liikeidea. Mieti myös, onko sinulla kylliksi ammattitaitoa ja kokemusta, ja suunnittele miten järjestät rahoituksen. Ota yhteyttä kuntasi yritysneuvontaan. Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startiasta saat neuvoja, jos haluat yrittäjäksi. Yritysneuvonta auttaa sinua käymällä läpi muun muassa eri yritysmuodot, liikeideasi, liiketoimintasuunnitelman ja starttirahan hakemisen sekä tekemällä yrityksen perustamisilmoituksen. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. 

Yrityksen perustamisen keskeiset vaiheet: 

 • Keksi hyvä liikeidea 
 • Tee liiketoimintasuunnitelma 
 • Järjestä rahoitus 
 • Valitse yritysmuoto 
 • Selvitä, mitä lupia tarvitset 
 • Tee ilmoitus kaupparekisteriin ja veroviranomaisille 
 • Huolehdi vakuutuksista 
 • Järjestä kirjanpito 

InfoFinland.fi sivuilta löydät lisätietoa yrityksen perustamisesta 12 kielellä esimerkiksi yritysmuodoista, liiketoimintasuunnitelmasta tai yritystoiminnan rahoituksesta.  

 Alkavan yrittäjän perustamisopas löytyy 7 kielellä Uusyrityskeskuksen sivuilta.   

Tietoa Suomessa yrittäjänä eri kielillä (suomi, englanti, venäjä ja viro) löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta.  

Työharjoittelu tai työssä oppiminen

Työharjoittelujaksossa pääset harjoittelemaan opittuja asioita opinnoissasi oikeassa työelämässä.

Jos et ole suorittanut ammatti- tai yliopistotutkintoa, ja haluaisit oppia työn kautta, voit katsoa vaihtoehdot kuten oppisopimus tai palkkatuki.

Kesätyö

Kesätyöpaikkoja tulee hakea yleensä jo tammikuun – maaliskuun aikana, joten ole hereillä ajoissa. Löydät paljon paikkoja työmarkkinatorin kautta. Vaasan kaupunki työllistää paljon nuoria kesäisin. Vaasan kaupungilta löytyy kesätyöpaikkoja:

 • 14-15 vuotiaille
 • 16-17 vuotiaille, sekä 18-29 vuotiaille nuorille
 • 18-29 vuotiaille korkeakouluopiskelijoille

Työsuojelun sivuilta saat lisätietoa kuinka vanha pitää olla kesätyötä varten ja millainen työsopimus pitää laatia työnantajan kanssa.