Ohita valikko
Mies ja nainen kadulla asunnon vieressä. Mies avaamassa auton ovea.

Asettautuminen uuteen maahan

Asettautuminen

Asettautuminen ja kotoutuminen yhteisöön

Tähän osioon on koottu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Kokka kohti Suomea -hankkeen tuottaman kansainvälisen rekrytoinnin opasta mukaillen keskeiset uuteen kotimaahan asettautumiseen liittyvät asiat, joista työnantajan olisi hyvä olla perillä.

 

 

Asettautumisen prosessi

Asettautumisvaiheen kokonaisuus alkaa jo ennen Suomeen saapumista. Suomeen muutto edellyttää sekä käytännön valmisteluita että virallisten maahantuloprosessien suorittamista. Kokonaisuus voi rakentuu vaiheista ennen Suomeen muuttoa, Suomeen saapumisesta ja Suomessa asumisesta ja Suomeen kotoutumisesta.

 

Kokonaisuuden onnistuminen johtaa todennäköisesti paremmin motivoituneen ja vahvemmin sitoutuneen työntekijän pysyvämpään asettautumiseen, joka tuo kunnalle verotuloja, vähentää pidemmällä aikavälillä henkilöstön vaihtuvuudesta johtuvia kustannuksia yrityksessä sekä isommassa mittakaavassa lisää myös alueen elinvoimaa.

Muutto ja asettautuminen, muista ainakin nämä!

Muutto, asettautuminen, työllistyminen ja asuminen Suomessa edellyttävät erilaisia valmistelevia toimia. Toimet vaihtelevat monen asian, kuten lähtömaan, yksilöllisen tilanteen ja kohdepaikkakunnan mukaan. Täydentävää listaa toimista on vaikea tehdä, mutta ainakin seuraavat asiat on hyvä huomioida.

Kotimaassa:

 • Millaisia viranomaisilmoituksia muutto ulkomaille edellyttää kotimaassasi
 • Tarvitsetko mukaan käännettyjä (ja laillistettuja) asiakirjoja
 • Huomio myös virallisten asiakirjojen voimassaolo ja uusi esimerkiksi passi jo kotimaassa
 • Ota selvää Suomesta ja uudesta asuinpaikkakunnasta
 • Oleskeluluvan hankinta
 • Matkajärjestelyt
 • Asumisen alkuvaiheen järjestelyt (takuuvuokra, vuokrasuhteen sopijaosapuoli ja suhteen kesto)
 • Mikäli mukana muuttaa puoliso ja/lapsia, on hyvä käydä läpi myös heidän varhaiskasvatukseen, kouluun ja/tai työllistymiseen liittyvät vaihtoehdot.

Suomeen saavuttaessa

 • Vastaanotto Suomessa sekä ohjaus uuteen kotiin
 • Asumiseen perehdyttäminen

Suomeen asettauduttaessa

 • Rekisteröinnit (DVV, sosiaaliturva)
 • Pankkitilin avaaminen
 • Verokortti
 • Asumiseen liittyvät sopimukset (vesi, sähkö, vakuutus)
 • Kommunikaatio (internet, puhelinliittymä)
 • Liikkuminen (ajokortti, matkakortti, reitit)
 • Kuntapalvelut (varhaiskasvatus, koulut, jne.)
 • Perheenjäseniin liittyvät ilmoitukset

Kotoutumisen edistäminen

 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut
 • Yhteisöön ohjaus
 • Perheen tuki

Asettautumispalvelut

Vastuu asettautumispalveluiden tarjoamisesta on yksi kansainvälisen rekrytoinnin haasteellisia kysymyksiä. Työllistävällä yrityksellä ei välttämättä ole osaamista asioihin tai ymmärrystä asettautumispalveluiden merkityksestä. Työntekijän tuovalla henkilöstöpalveluyrityksellä ei niin ikään ole useinkaan osaamista maahantulon prosesseista tai niitä ei osata markkinoida työllistäville yrityksille ja työntekijän rekrytoinnin hinta halutaan pitää työllistävän yrityksen näkökulmasta kohtuullisena ja perusteltavana. Vastaanottava yhteiskunta taas ei saa viestiä tulijasta riittävän ajoissa, jotta se voisi järjestää edes osan asettautumisen kokonaisuudesta.

Tästä tarpeesta on Suomeenkin perustettu useita asettautumispalveluihin keskittyviä yrityksiä, jotka tarjoavat maksullisesti mm. oleskelulupiin liittyviä palveluita, viranomaisasioinnin tukea, asunnonhankintaa sekä muita asettautumisvaiheen ratkaisuja.

Joissain tapauksissa asettautumiseen on saatavilla myös julkista tukea.

Kokka kohti Suomea -hanke pilotoi Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla asettautumispalvelua erittäin edullisesti yrityksille Finland Relocation Services -kautta. Lue lisää.

Maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelut arjen tukena

Maahanmuuttajien TNO-palvelut (tieto, ohjaus ja neuvonta) ovat kuntien tarjoamia maksuttomia palveluita maahanmuuttajille. TNO-palveluista on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa mm.

 • suomalaisesta yhteiskunnasta
 • viranomaisten palveluista (poliisi, DVV, Kela, verotoimisto, TE-toimisto)
 • sosiaali- ja terveydenhuollosta
 • kielikursseista ja koulutusmahdollisuuksista
 • päivähoidosta
 • työhön ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä säännöistä
 • harrastuksista
 • asumisesta
 • Uudesta kotikunnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Ohjaus- ja neuvontapalveluista voi kysyä neuvoa melkeinpä mihin tahansa maahan muuttaneen arjen tilanteeseen. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden tehtävänä on etsiä tilanteeseen ratkaisu tai neuvoa muuttaja oikean palvelun pariin.

Welcome Office Vaasa