Ohita valikko
Opiskelija näppäilee tietokoneella

Koulutus

Etelä-Pohjanmaa - Koulutus

Suomessa koulutus on korkeatasoista. Erot eri oppilaitosten  oppimistuloksissa ovat pienet, ja suomessa koulutusta pidetään erittäin tärkeänä.

Toinen aste

Toisen asteen koulutus, koostuu lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta.  

Lukio  

Lukiokoulutus on yleissivistävää ja se ei anna ammatillista pätevyyttä. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Lukiokoulutus kestää yleensä 3 vuotta.   

Lue lisää lukio koulutuksesta.

Ammatillinen koulutus  

Ammatillisen koulutuksen tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisissa perustutkinnoissa saadaan alalla vaadittavat perustaidot.  

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa saada ammatillinen koulutus  

Lue lisää ammattikoulutuksesta.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnon (eli useamman tutkinnon suorittaminen) tarkoittaa käytännössä, että suoritat lisäopintojen kautta samanaikaisesti useamman eri koulutuksen opintoja. Yleisin kaksoistutkinto on. ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon kaksoistutkinto  

Lisätietoa ns. kaksoistutkinnosta löydät täältä.

TUVA-Koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA, on aiemmin tunnettu nimellä VALMA. Koulutus antaa sinulle valmiuksia hakea tutkintokoulutukseen, esimerkiksi lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma . Koulutus kestää 38 viikkoa. Lue lisää TUVA:sta Opintopolun sivuilta. 

Aikuisten perusopetus

Jos sinulta on jäänyt peruskoulu kesken ja tarvitset perusopetuksen päättötodistuksen, voit hakea perusopetukseen. Tämä järjestetään yleensä aikuisopistoissa tai aikuislukioissa. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Korkeakoulut

Suomessa voit suorittaa korkeakouluopintoja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä. Kun valmistut ammattikorkeakoulusta, saat itsellesi usein ammatin (esim. insinööri, sairaanhoitaja tai tradenomi).

Ammattikorkeakouluihin on oma hakumenettelynsä. Useimpiin kouluihin haetaan yhteishaussa. Yhteishaku on kaksi kertaa vuodessa; kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen ja syksyn yhteishaussa seuraavan vuoden tammikuussa alkavaan koulutukseen.

Monissa ammattikorkeakouluissa on myös erillishaku esim. niille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Muu koulutus

Kotoutumiskoulutus  

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan suomen tai ruotsin kielen taidon ja muiden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittymistä sekä tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen.   

Lue lisää kotoutumiskoulutuksesta.

Työllistämiskoulutus:  

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. 

Lue lisää työllistämiskoulutuksista.

Vapaa sivistystyön opinnot:  

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. Oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista tietojen ja taitojen kartuttamista.  

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Ilmajoella sijaitseva Etelä-Pohjanmaan Opisto on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista kansanopistoista. Vuonna 1892 perustettu opisto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton oppilaitos. EP-Opisto tarjoaa laajan koulutustarjonnan ja on suosittu myös maahanmuuttajien keskuudessa. Lisätietoja opistosta ja sen tarjosta täältä.

Tutkinnon tunnustaminen

Jos olet suorittanut tutkinnon muualla kuin Suomessa Tarvitset Opetushallituksen tai muun viranomaisen tunnustamispäätöksen. Tunnustuksen tarvitset  jos haluat työskennellä säännellyssä ammatissa tai tehtävässä, johon vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.

Terveydenhuollon tutkinnot: 

Suomessa Valvira antaa luvan toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä. Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.  

Jos olet suorittanut opintosi:

  • Suomessa, löydät ohjeet täältä
  • toisessa EU-maassa tai ETA-maassa, löydät ohjeet täältä
  • EU-maan tai ETA-maan ulkopuolella, löydät ohjeet täältä

Lisätietoa hakemuksen ohjeista löydät täältä.

Säännellyt ammatit Suomessa 

Säännellyt ammatit Suomessa | Opetushallitus (oph.fi) 

Tutkintojen tunnustaminen palveluopas 

Tutkintojen tunnustamisen palveluopas | Opetushallitus (oph.fi) 

Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen 

Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen | Opetushallitus (oph.fi)  

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa | Opetushallitus (oph.fi) 

Opintopolku – hakulomake 

Opintopolku – hakulomake – HAKEMUS / Tutkintojen tunnustaminen 

Hakemusohjeet – Valvira 

Hakemusohjeet – Valvira