Ohita valikko
Opiskelija näppäilee tietokoneella

Koulutus

VAASA -Koulutus

Suomessa koulutus on korkeatasoista. Erot eri oppilaitosten  oppimistuloksissa ovat pienet, ja suomessa koulutusta pidetään erittäin tärkeänä.

Joka viides henkilö jonka tapaat kadulla Vaasassa on opiskelija!

Vaasassa voit käydä koulua ja opiskella opinto-ohjelmissa suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.

Toinen aste

Toisen asteen koulutus, koostuu lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta.  

Lukio  

Lukiokoulutus on yleissivistävää ja se ei anna ammatillista pätevyyttä. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Lukiokoulutus kestää yleensä 3 vuotta.   

Vaasassa voit opiskella suomeksi:

 • Vaasan lyseon lukio
 • Vaasan lyseon lukio aikuislinja

Ruotsiksi voit opiskella:

 • Vasa gymnasium
 • Vasa övningsskola
 • Vasa svenska aftonläroverk

Näiden ohella, 32 uutta opiskelijaa hyväksytään joka vuosi englanninkieliselle IB linjalle, International Baccalaureate Diploma Programme, Vasa övningsskolaniin.

Lue lisää lukioista Vaasassa.

Lue lisää lukiokoulutuksesta opintopolku.fi.  

Ammatillinen koulutus  

Ammatillisen koulutuksen tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisissa perustutkinnoissa saadaan alalla vaadittavat perustaidot.  

Vaasassa voi opiskella suomeksi ja englanninkielellä Vamiassa. Ruotsin- ja englanninkielisiä opinto-ohjelmia on Yrkesakademilla.

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa saada ammatillinen koulutus.  

Lue lisää ammattikoulutuksesta opintopolku.fi sivuilla.  

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus.fi sivuilla.  

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnon (eli useamman tutkinnon suorittaminen) tarkoittaa käytännössä, että suoritat lisäopintojen kautta samanaikaisesti useamman eri koulutuksen opintoja. Yleisin kaksoistutkinto on. ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon kaksoistutkinto  

Lisätietoa ns. kaksoistutkinnosta löydät opintopolku.fi sivuilta.

TUVA-Koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA, on aiemmin tunnettu nimellä VALMA. Koulutus antaa sinulle valmiuksia hakea tutkintokoulutukseen, esimerkiksi lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma . Koulutus kestää 38 viikkoa.

Lue lisää TUVA:sta Opintopolun sivuilta. 

Aikuisten perusopetus

Jos sinulta on jäänyt peruskoulu kesken ja tarvitset perusopetuksen päättötodistuksen, voit hakea perusopetukseen.

Vaasan kaupunki järjestää peruskoulutusta aikuisille Almassa

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.  

Korkeakoulut

Suomessa voit suorittaa korkeakouluopintoja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheisempää, joka vastaa työelämän tarpeisiin. Kun valmistut ammattikorkeakoulusta, saat itsellesi usein ammatin (esim. insinööri, sairaanhoitaja tai tradenomi).

Yliopistot keskittyvät tieteelliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen.

Vaasa on todellinen opiskelijakaupunki (englanninkieliset sivut), jossa on 6 yliopistoa.

 • Vaasan yliopisto
 • Svenska handelshögskolan, Hanken
 • Åbo Akademi
 • Helsingin yliopisto
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK
 • Yrkeshögskolan NOVIA

Yleensä korkeakouluihin haetaan yhteishakemuksella. Yhteishakemus on kaksi kertaa vuodessa; kevään yhteishaussa haet syksyllä alkavaan koulutukseen ja syksyn yhteishaussa seuraavan vuoden tammikuussa alkavaan koulutukseen.

Monissa yliopistoissa on myös erillinen haku mm. avoimessa yliopistossa opinnot jo suorittaneille.

Lue lisää korkeakoulujen yhteishausta opintopolku.fi sivuilla.

Lisää tietoa ammattikorkeakouluista InfoFinland.fi sivuilla.

Lue lisää yliopisto-opinnoista InfoFinland.fi sivuilla.

Muu koulutus

Kotoutumiskoulutus  

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan suomen tai ruotsin kielen taidon ja muiden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittymistä sekä tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen.   

Kun rekisteröidyt työnhakijaksi TE-palveluissa, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma tehdään TE palvelujen asiantuntijan kanssa. Yleensä suunnitelma sisältää suosituksen kotoutumiskoulutukseen osallistumisesta, ja asiantuntija laittaa sinut silloin sopivan kurssin jonoon.

Lue lisää kotoutumiskoulutuksesta Työmarkkinatori.fi sivuilla.  

Työllistämiskoulutus:  

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. 

Lue lisää työllistämiskoulutuksista Työmarkkinatori.fi sivuilla

Vapaa sivistystyön opinnot:  

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. Oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista tietojen ja taitojen kartuttamista.  

Vaasassa voit opiskella ruotsiksi:

Tutkinnon tunnustaminen

Jos olet suorittanut tutkinnon muualla kuin Suomessa Tarvitset Opetushallituksen tai muun viranomaisen tunnustamispäätöksen. Tunnustuksen tarvitset  jos haluat työskennellä säännellyssä ammatissa tai tehtävässä, johon vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.

Terveydenhuollon tutkinnot: 

Suomessa Valvira antaa luvan toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä. Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.  

Jos olet suorittanut opintosi:

Lisätietoa hakemuksen ohjeista löydät Valvira.fi sivuilta.

Säännellyt ammatit Suomessa 

Säännellyt ammatit Suomessa | Opetushallitus (oph.fi) 

 

Tutkintojen tunnustamisen palveluopas | Opetushallitus (oph.fi) 

Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen 

Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen | Opetushallitus (oph.fi)  

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa | Opetushallitus (oph.fi) 

 

Opintopolku – hakulomake 

Opintopolku – hakulomake – HAKEMUS / Tutkintojen tunnustaminen 

Hakemusohjeet – Valvira 

Hakemusohjeet – Valvira